27 Marca 2024

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZASAD REJESTRACJI PODMIOTÓW UPRAWIAJĄCYCH ZIEMNIAKI INNE NIŻ SADZENIAKI W POLSCE Drukuj

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu przypomina, że podmioty zajmujące się uprawą, magazynowaniem, pakowaniem, sortowaniem, wprowadzaniem lub przemieszczaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ziemniaków muszą być wpisane do Urzędowego Rejestru Podmiotów Profesjonalnych (URPP) prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Zakres rejestracji uregulowany jest w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2020 r. w sprawie roślin, których uprawianie, magazynowanie, pakowanie, sortowanie, wprowadzanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczanie na tym terytorium mogą prowadzić podmioty wpisane do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1592)

 

 

Obowiązek wpisu do URPP dotyczy:

wszystkich producentów bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki, uprawiających ziemniaki na powierzchni większej niż 1,5 ha, niezależnie od przeznaczenia tych ziemniaków,

producentów bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki, wyprowadzających ziemniaki z własnego gospodarstwa, niezależnie od areału uprawy,

wszystkich podmiotów prowadzących sprzedaż bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki, w tym sprzedających na rynkach hurtowych lub przemieszczających bulwy ziemniaków do innych państw członkowskich UE,
z wyłączeniem podmiotów  zajmujących się wyłącznie handlem dla ostatecznego odbiorcy, tj. sklepy detaliczne, warzywniaki.  


Wniosek o wpis do URPP należy złożyć do Oddziału Wojewódzkiego Inspektorat Ochrony Roślin
i Nasiennictwa w Opolu, właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu
(wzór wniosku o wpis wraz z załącznikami dostępny jest pod adresem http://piorin.gov.pl/op-formularze/)
 

Podmiotowi wpisanemu do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych nadawany jest indywidualny numer rejestracyjny, którym posługuje się przy oznakowaniu bulw ziemniaków wprowadzanych do obrotu.

                                         PL      –           00          /            00               /          0000

                  kod województwa                        / kod powiatu             / kolejny numer w województwie

 

Oznakowanie bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki może posiadać formę naklejki, etykiety, itp. i musi być umieszczone w sposób trwały i widoczny na każdym opakowaniu jednostkowym (worek, skrzynka, itp.) przed wyprowadzeniem ziemniaków z gospodarstwa.

 

 

Podmiot, który wprowadza do obrotu ziemniaki inne niż sadzeniaki bez wpisu do URPP podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości 1000 zł.

 

Podmiot, który wprowadza do obrotu ziemniaki inne niż sadzeniaki bez ich właściwego oznakowania,

podlega karze grzywny w wysokości do 500 zł.

Pliki do pobrania

ten sam komunikat co w treści artykułu

lista aktualności