28 Maja 2024

Inspektorzy Oddziału Namysłów rozpoczęli pobieranie prób wody i roślin Solanum dulcamara z rzeki Widawa Drukuj

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu Oddział w Namysłowie w dniu 21 maja br. rozpoczęli pobieranie prób wody i roślin żywicielskich gatunku Solanum dulcamara z rzeki Widawa oraz z jej dopływów pod kątem występowania bakterii Ralstonia solanacearum. Bakteria posiada status agrofaga kwarantannowego i jest zagrożeniem dla roślin żywicielskich, a w szczególności ziemniaka i pomidora. Widawa na terenie powiatu namysłowskiego ma długość ponad 26 kilometrów, a próby do badań pobierane będą średnio co 1,5 kilometra. Próby pobierane będą również z dopływów rzeki Widawa – z rowów melioracyjnych oraz rzek. Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo strefy porażenia bakterią Ralstonia solanacearum na terenie gminy Bierutów, obręb Karwiniec (powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie), działania związane z pobieraniem prób rozpoczęto w punkcie graniczącym z tą strefą, znajdującym się w obrębie miejscowości Młokicie. Z każdego wyznaczonego punktu pobierane są po 2 próby wody. Jedna próba stanowi minimum 30 ml wody i jest pobierana w odległości około 2 metrów od brzegu i głębokości poniżej 30 cm. Czynności związane z pobieraniem prób przeprowadzane są przy użyciu odkażonego sprzętu oraz jednorazowych, sterylnych probówek. Próby wody i roślin wysyłane są do badań laboratoryjnych do Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Toruniu. Praca inspektorów wspomagana była przelotem bezzałogowym statkiem powietrznym. Zastosowanie dronów w przeprowadzeniu tego typu działań pozwala na ocenę stanu rzek, wyznaczenie punktów poboru prób oraz zlokalizowanie roślin żywicielskich bakterii Ralstonia solanacearum.

Pliki do pobrania

Zdjęcie przedstawia czynność pobierania prób wody z rzeki Widawa
Zdjęcie przedstawia czynność pobierania prób wody z rzeki Widawa
Ujęcie z drona – inspektorzy przy rzece Widawa
Ujęcie z drona – inspektorzy przy rzece Widawa
Zdjęcie przedstawia roślinę gatunku Solanum dulcamara
Ujęcie z drona – inspektorzy przy rzece Młynówka bierutowska

lista aktualności