27 Marca 2024

Badania gleby pod uprawę ziemniaków Drukuj

                     Zbliża się okres sadzenia ziemniaków. Większość rolników jest w trakcie przygotowywania pól pod uprawy tej rośliny, a są i tacy, którzy już wczesne odmiany posadzili i przykryli agrowłókniną.

                   Niektórzy z rolników w najbliższych dniach mogą spodziewać się wizyty inspektorów PIORiN, którzy będą monitoringowo pobierać próbki gleby z takich pól, w celu przebadania ich pod kątem występowania nicieni:  Globodera rostochiensis (mątwika ziemniaczanego) i Globodera pallida (mątwika agresywnego). Organizmy te są wymienione w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2019/2072 z dnia 28 listopada 2019 r. ustanawiającego jednolite warunki wykonania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin…, załącznik II: Wykaz agrofagów kwarantannowych dla Unii i ich odpowiednich kodów, część B: Agrofagi, których występowanie stwierdzono na terytorium Unii.

                Mątwiki zostały do Europy przywleczone z Ameryki Południowej wraz z ziemniakami,
a w Polsce po raz pierwszy wykryto je (mątwika ziemniaczanego) w 1946 r. Pomimo, iż stale podejmowane są działania eliminujące  z naszego kraju oba gatunki, to nadal są one stwierdzane
 w badaniach. Mątwika agresywnego wykrywa się znacznie rzadziej niż ziemniaczanego.

                Możliwe jest też powstawanie zupełnie nowych ognisk występowania tych agrofagów  wskutek „sprowadzania ich” wraz z ziemniakami pochodzącymi z innych krajów. I tak np. w 2022 r. 
w naszych laboratoriach stwierdzono cysty mątwika agresywnego w ziemi osypowej ziemniaków cypryjskich, a w bieżącym roku ten sam gatunek mątwika wykryto w próbce ziemi osypowej ziemniaków zaimportowanych z Hiszpanii. Należy podkreślić, że oba gatunki mątwików, a zwłaszcza mątwik ziemniaczany są stwierdzone w praktycznie wszystkich krajach europejskich.

                       

                Mątwiki potrafią wyrządzić ogromne straty w uprawach ziemniaka, dochodzące do 80%. Prawdopodobieństwo ich wystąpienia i nasilenia zwiększa się wraz z uprawą ziemniaków
w monokulturze. Są organizmami kwarantannowymi, a więc zwalczanymi z urzędu: w przypadku wykrycia rolnik otrzymuje decyzję kwarantannową, w której zawarte są wszystkie wytyczne w sprawie dalszego postępowania. Niemniej jednak jako bardzo dobrą formę walki z mątwikiem zaleca
się sadzenie odmian ziemniaków mątwikoodporych.

Cysty mątwika na korzeniach ziemniaka
Cysty mątwika na...
Zdjecie Przygotowana do badania próbka ziemi.
Zdjęcie...