27 Marca 2024

28 marca – Światowy Dzień Doceniania Chwastów Drukuj

Czym są chwasty? Odpowiedź nasuwa się sama i prawie każdy powie, że to każda roślina, która rośnie tam gdzie nie jest pożądana. Te niepożądane rośliny pojawiają się na polach uprawnych, ogrodach, łąkach, stawach. Natomiast na terenach leśnych czynnikiem zachwaszczającym mogą być również gatunki krzewiaste lub drzewiaste. Każdy rolnik i ogrodnik wie, że walka z chwastami jest trudna i długotrwała. Dzieje się tak dlatego, że chwasty niezależnie od wyboru metody uprawy roli oraz sposobu ich zwalczania zawsze będą miały przewagę nad roślinami uprawnymi. Czynnikiem selekcyjnym, który umożliwia stopniowe przystosowywanie się niektórych gatunków chwastów do występowania był i ciągle jest człowiek poprzez ciągłą ingerencję w siedlisko związane z uprawą roli i roślin, nawożeniem i  stosowanymi metodami zwalczania chwastów.

W przypadającym 28 marca Światowym Dniu Doceniania Chwastów zwracamy uwagę na pozytywne funkcje chwastów. A do takich należą m.in.:

 • ochrona wierzchniej warstwy gleby przed wysuszeniem i zakwaszeniem,
 • ochrona gleby przed erozją,
 • zatrzymywanie składników pokarmowych w glebie,
 • korzystne warunki rozwoju mikroorganizmów,
 • siedlisko dla licznych gatunków ssaków, ptaków i owadów,
 • stanowią bazę pokarmową dla owadów zapylających,
 • współtworzenie mikroklimatu,
 • walory ozdobne tworzą element krajobrazu kulturowego np. chaber bławatek, kąkol polny, mak polny,
 • bezwzględne tępienie chwastów przyczynia się do zubożenia różnorodności biologicznej siedliska i we współczesnej strategii zwalczania chwastów nie jest uzasadnione,
 • niektóre gatunki chwastów jak np. perz właściwy, mniszek pospolity, wyka ptasia na łąkach i pastwiskach kiedy występują umiarkowanie są wręcz pożądane, poprawiają walory smakowe i wartość smakową runi
 • wiele chwastów ma wartość użytkową robi się z nich leki, kosmetyki wiele chwastów jest jadalnych

 

Niestety w ostatnim czasie, wiele gatunków chwastów uznaje się za zagrożone wyginięciem. Intensyfikacja rolnictwa, stosowanie chemicznych środków ochrony roślin, ograniczenie stosowania płodozmianu, nadużywanie nawozów, jak również zanikanie niezagospodarowanych terenów, to tylko niektóre z przyczyn tego zjawiska. Przykładami chwastów zagrożonych wyginięciem na terenie Polski są między innymi takie gatunki jak miłek szkarłatny, czechrzyca grzebieniowa, włóczydło polne, krwiziół polny, kąkol polny, kurzyślad błękitny czy kiksja zgiętoostrogowa.

Poniżej zdjęcia pól z chwastami z terenu działania Oddziału w Brzegu, bezdyskusyjnie kwitnące maki polne i chabry bławatki dodają sielskiego charakteru rolniczemu krajobrazowi.

na zdjęciu jest łąka kwietna a na niej Mak polny (Papaver rhoeas L.)
Mak polny (Papaver...
na zdjęciu znajduje się łaka kwietna na której są Chwasty w łanie rzepaku ozimego
Chwasty w łanie...
na zdjęciu jest łąka kwietna a na niej Chaber bławatek (Centaurea cyanus L.)
Chaber bławatek...
Podbiał pospolity (Tussilago farfara L.)
na zdjęciu jest...
na zdjęciu znajdują się Kwitnące chabry bławatki, maki polne, rumianki
Kwitnące chabry...
na zdjęciu znajdują się Przetacznik perski (Veronica persica Poir.)
Przetacznik perski...
na zdjęciu znajdują się Wilczomlecz obrotny (Euphorbia helioscopia L.)
Wilczomlecz obrotny...
na zdjęciu znajdują się Jasnota purpurowa (Lamium purpureum L.)
Jasnota purpurowa...