19 Maja 2022

12 maja 2022 r Międzynarodowy Dzień Zdrowia Roślin Drukuj

 

W dniu 12.05.2022 r.  w ramach obchodu Międzynarodowego Dnia Zdrowia Roślin w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie odbyło się spotkanie Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu Pani Izabeli Kik oraz pracowników Oddziału w Nysie z uczniami. W spotkaniu uczestniczyli również uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Nysie o kierunku kształcenia Technik architektury krajobrazu.

W trakcie spotkania zaprezentowanie została struktura organizacyjna  Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu, omówione zostały  zadania realizowane przez WIORiN oraz główne przepisy prawne z zakresu fitosanitarnego, ochrony roślin i nasiennictwa. Spotkanie było również okazją do zaprezentowania terenowej pracy inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddziału w Nysie.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się ekspozycja owadów szkodliwych roślin uprawnych, sadowniczych, drzew liściastych i iglastych oraz pułapek feromonowych do odłowu agrofagów.  

Na zakończenie spotkania uczniowie poczęstowani zostali jabłkami.