10 Maja 2024

1 maja obchodziliśmy 20-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej Drukuj

1 maja obchodziliśmy 20-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Te dwie dekady przyniosły nam niezliczone możliwości rozwoju - ekonomicznego, społecznego, naukowego i kulturalnego. Ten czas zaznaczył się spektakularnym wzrostem gospodarczym, przyspieszył nasz postęp cywilizacyjny i umożliwił Polsce miejsce przy unijnym stole. Byliśmy nie tylko świadkami, ale również uczestnikami tych ogromnych zmian.

Nasze członkostwo w Unii można oczywiście przeliczyć na liczby. Możemy z dumą stwierdzić, że Polska podczas tych lat członkostwa podwoiła swoje PKB i otrzymała setki miliardów euro. Jednak nie da się łatwo przeliczyć pracy, jaką Państwo wykonywali każdego dnia przez te 20 lat. Dobrze spożytkowana obecność w Europie to przecież także codzienna, wymagająca praca setek polskich urzędniczek i urzędników, którzy podczas negocjacji i rozmów współtworzą politykę Unii Europejskiej, realizują wspólne cele, wdrażają tysiące projektów. To dzięki Państwa działaniom jesteśmy rzeczywiście uczestnikami i beneficjentami europejskiej wolności. Wolności, którą tak dobrze odczuwamy, do której już się bardzo przyzwyczailiśmy, a o którą stale musimy dbać i zabiegać.

W tych dniach w całej Polsce odbywały się liczne wydarzenia z okazji tego okrągłego jubileuszu – konferencje i różnego rodzaju imprezy plenerowe. Mam nadzieję, że mieliście okazję aktywnie uczestniczyć w tych wydarzeniach, bo to naprawdę dobry powód do radosnego świętowania.