Zaproszenie do udziału w rozpoznaniu cenowym

Zaproszenie do udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie opracowania audytu energetycznego ex-post dla budynku A Centralnego Laboratorium przy ul. Żwirki i Wigury 73 w Toruniu

Zaproszenie do udziału (na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych) w rozpoznaniu cenowym w sprawie opracowania audytu energetycznego ex-post dla budynku A Centralnego Laboratorium przy ul. Żwirki i Wigury 73 w Toruniu.

Rodzaj dokumentu: Informacja o dodaniu

Data:
opublikował:
2020-09-24
Tomasz Leszczyński 

Powrót