Zaproszenie do udziału w rozpoznaniu cenowym

Zaproszenie do udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie przeglądów i konserwacji urządzeń klimatyzacji dla Centralnego Laboratorium przy ul. Żwirki i Wigury 73 w Toruniu.

Rodzaj dokumentu: Informacja o dodaniu

Data:
opublikował:
2020-05-03
Tomasz Leszczyński 

Powrót