26 Lipca 2023

Zgłoszenia do integrowanej produkcji roślin ozimych i wysiewanych na zbiór jesienny

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa zachęca producentów rolnych do prowadzenia produkcji rolnej w systemie integrowanej produkcji roślin (IP). Jednym z warunków uczestnictwa w tym systemie jest dokonanie zgłoszenia upraw ...
więcej
25 Lipca 2023

Wyniki badań biegłości potwierdzają kompetencje Centralnego Laboratorium GIORiN

Wyniki badań laboratoryjnych stanowią rzetelną i obiektywną podstawę urzędowych działań Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
więcej
1    4  5  6  7  8  9  10  11  12