24 Kwietnia 2023

Bezzałogowe statki powietrzne w ocenie polowej plantacji nasiennych

27 kwietnia wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które daje możliwość stosowania pomocniczo bezzałogowych statków powietrznych (BSP) oraz technik teledetekcji podczas dokonywania oceny polowej plantacji nasiennej.
więcej
21 Kwietnia 2023

Stosujmy środki ochrony roślin bezpiecznie!

Wiosna jest okresem intensywnych prac polowych związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin. Nieprawidłowa ich aplikacja może stwarzać poważne zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska oraz być przyczyną znoszenia środków ochrony roślin ...
więcej
19 Kwietnia 2023

Działania PIORiN w celu usprawnienia eksportu zbóż z Polski

Współpraca z przedstawicielami Izby Zbożowo-Paszowej oraz eksporterami, w celu usprawnienia certyfikacji eksportowej przesyłek zbóż
więcej
18 Kwietnia 2023

Ekosystem innowacji PIORiN

W dniu 14 kwietnia 2023 roku w siedzibie Centralnego Laboratorium w Toruniu, miało miejsce pierwsze spotkanie członków Rady ds. Innowacji.
więcej
14 Kwietnia 2023

Eksport zbóż drogą morską

Eksport zbóż drogą morską
więcej
04 Kwietnia 2023

Trwa sezon składania wniosków o ocenę polową materiału siewnego w 2023 roku.

Przypominamy, że wnioski o dokonanie oceny polowej materiału siewnego dla poszczególnych grup lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz dla materiału szkółkarskiego należy składać w terminie do:
więcej
1    15  16  17  18  19  20  21  22  23    23