03 Listopada 2020

Wspólne działania Drukuj

          W dniu 28.10.2020 r. realizowano nagrywanie kolejnego filmu instruktażowego powstałego z inicjatywy Dyrektora Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu - Pana Andrzeja Dolnego oraz Pana Andrzeja Kani - Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku. Krótkie materiały instruktażowe dla rolników oraz uczniów szkół kształcących w zawodach rolniczych powstają w ramach obchodów Międzynarodowego  Roku Zdrowia Roślin 2020 ogłoszonego przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Materiał do kolejnego odcinka dotyczy bakteriozy pierścieniowej ziemniaka, którą wywołuje bakteria Clavibacter sepedonicus (Cs) oraz śluzaka, której czynnikiem sprawczym jest bakteria Ralstonia solanacearum (Rsol). Są to choroby kwarantannowe, które przysparzają ogromnych problemów w produkcji i przetwórstwie ziemniaka. Na filmie omówione były objawy chorób, szkody jakie mogą wyrządzić  oraz sposoby zapobiegania ich występowania i rozprzestrzeniania się.  Na pewno zaciekawią Państwa procedury fitosanitarne, diagnostyczne oraz administracyjne stosowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa przy realizacji zadań związanych z wykrywaniem  ognisk tych chorób w miejscach produkcji oraz ich likwidacją.

         W realizacji filmu ze strony Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku udział wzięli: Jacek Fierka - kierownik oddziału w Kościerzynie, Alicja Gach – specjalista ds. fitosanitarnych, Jolanta Pobłocka – specjalista ds. nasiennych oraz Sebastian Lemke - starszy inspektor ds. fitosanitarnych. Ze strony Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w powstanie materiału zaangażowany był Grzegorz Manowski - główny specjalista ds. technologii oraz produkcji roślin okopowych i strączkowych oraz Paweł Jankowski -  specjalista ds. organizacji Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego, który cały materiał nakręcił i zmontował. Film będzie niebawem dostępny na  kanale YouTube Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu jako kolejny odcinek serii „Co w polu piszczy”. Również na naszej stronie zostanie umieszczony link do filmu. Zachęcamy do obejrzenia.