Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Dostęp do informacji publicznej

Informacje, które nie zostały umieszczone w Biuletynie, Inspektorat udostępnia na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198)z zachowaniem zasad przestrzegania tajemnicy służbowej i ustawy o ochronie danych osobowych
 

Pliki do pobrania

Wniosek o udostępnienie informacji.
Ustawa o dostępie do informacji publicznej.
Zgłoś błąd