Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Dział Nadzoru Fitosanitarnego

Pliki do pobrania

Wniosek o wydanie paszportu roślin
Wniosek o wydanie paszportu roślin
Wniosek o wydanie paszportów roślin – etykiet urzędowych dla materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych kategorii elitarny i kwalifikowany.
Wniosek o wydanie paszportów roślin – etykiet urzędowych dla materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych kategorii elitarny i kwalifikowany.
Załącznik do wniosku o udzielenie dotacji.
Załącznik do wniosku o udzielenie dotacji.
Wniosek o udzielenie dotacji na pokrycie kosztów wykonania zabiegu
Wniosek o udzielenie dotacji na pokrycie kosztów wykonania zabiegu
Wniosek o udzielenie dotacji
Wniosek o udzielenie dotacji
Wniosek o wydanie paszportu roślin – etykiety urzędowej dla sadzeniaka ziemniaka
Wniosek o wydanie paszportu roślin – etykiety urzędowej dla sadzeniaka ziemniaka
Wniosek o wydanie zaświadczenia dla przemieszczania ziemniaków
Wniosek o wydanie zaświadczenia dla przemieszczania ziemniaków
Karta zgłoszenia na egzamin potwierdzający posiadanie wiedzy
Karta zgłoszenia na egzamin potwierdzający posiadanie wiedzy
Świadectwo przedeksportowe
Świadectwo przedeksportowe
Załącznik do wniosku - typ towaru, rodziny, rodzaje gatunki
Załącznik do wniosku - typ towaru, rodziny, rodzaje gatunki
Wniosek o wpis lub aktualizację do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych.
Wniosek o wpis lub aktualizację do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych.
Zlecenie kontroli fitosanitarnej.
Zlecenie kontroli fitosanitarnej.
Wniosek o wydanie świadectwa fitosanitarnego dla eksportu/reeksportu
Wniosek o wydanie świadectwa fitosanitarnego dla eksportu/reeksportu
Wniosek o wydanie świadectwa przedeksportowego
Wniosek o wydanie świadectwa przedeksportowego
Wniosek o pobranie prób materiału siewnego do oceny laboratoryjnej
Wniosek o pobranie prób materiału siewnego do oceny laboratoryjnej
Wniosek o pobranie prób sadzeniaków ziemniaka do oceny weryfikacyjnej
Wniosek o pobranie prób sadzeniaków ziemniaka do oceny weryfikacyjnej

Dział Ochrony Roślin i Techniki

Pliki do pobrania

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków.
Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków.
Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców/podmiotów prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin.
Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców/podmiotów prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin.
Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców/podmiotów w zakresie potwierdzenia sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin.
Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców/podmiotów w zakresie potwierdzenia sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin.
Wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej.
Wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej.
Oświadczenie- załącznik do wniosku o wpis do rejestru w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków.
Oświadczenie- załącznik do wniosku o wpis do rejestru w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków.
Oświadczenie podmiotu- załącznik do wniosku o wpis do rejestru w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin.
Oświadczenie podmiotu- załącznik do wniosku o wpis do rejestru w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin.
Oświadczenie przedsiębiorcy- załącznik do wniosku o wpis do rejestru w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin.
Oświadczenie przedsiębiorcy- załącznik do wniosku o wpis do rejestru w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin.
Oświadczenie przedsiębiorcy- załącznik do wniosku o wpis do rejestru w zakresie potwierdzenia sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin.
Oświadczenie przedsiębiorcy- załącznik do wniosku o wpis do rejestru w zakresie potwierdzenia sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin.
Oświadczenie podmiotu- załącznik do wniosku o wpis do rejestru w zakresie potwierdzenia sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin.
Oświadczenie podmiotu- załącznik do wniosku o wpis do rejestru w zakresie potwierdzenia sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin.

Dział Nadzoru Nasiennego

Informujemy, że wzory wniosków o :

- pobranie prób ISTA

- ocenę laboratoryjną w celu wystawiania świadectwa ISTA

zostały opublikowane na stronie internetowej GIORiN w zakładce "Działalność laboratoryjna - Materiały do pobrania". 

Link do strony <- kliknij tutaj.

 

Pliki do pobrania

Wniosek o pozwolenie na zastosowanie w rolnictwie ekologicznym materiału siewnego niespełniającego wymogów przewidzianych w rozporządzeniu Rady nr 834/2007/WE wraz z klauzulą informacyjną w sprawie ochrony danych osobowych
Formularz zgłoszeniowy dostawcy ekologicznego materiału siewnego, nasion lub wegetatywnego materiału nasadzeniowego.
Formularz zgłoszeniowy ekologicznego materiału siewnego, nasion lub wegetatywnego materiału nasadzeniowego
Wniosek o dokonanie oceny polowej materiału siewnego.
Wniosek o wydanie urzędowych etykiet i plomb materiału siewnego
Wniosek o wydanie urzędowych etykiet i plomb materiału siewnego
Wniosek o wpis lub aktualizację do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych
Wniosek o wpis lub aktualizację do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych
Informacja o ilości zaimportowanego materiału siewnego z państw trzecich.
Informacja o obrocie materiałe siewnym w okresie sprawozdawczym.
Informacja o ilości materiału siewnego kategorii STANDARD własnych odmian wprowadzonych do obrotu przez zachowującego odmianę.
Wniosek o wydanie urzędowych etykiet i plomb dla materiału siewnego
Wniosek o wydanie urzędowych etykiet i plomb dla materiału siewnego
Wniosek o wydanie paszportu roślin – etykiety urzędowej dla sadzeniaka ziemniaka
Wniosek o wydanie paszportu roślin – etykiety urzędowej dla sadzeniaka ziemniaka
Zgłoś błąd