Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Dział Nadzoru Fitosanitarnego

Pliki do pobrania

Wniosek o wydanie świadectwa fitosanitarnego dla eksportu/reeksportu
Wniosek o wydanie świadectwa fitosanitarnego dla eksportu/reeksportu
Wniosek o wydanie paszportu roślin
Wniosek o wydanie paszportu roślin
Wniosek o wydanie paszportów roślin – etykiet urzędowych dla materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych kategorii elitarny i kwalifikowany.
Wniosek o wydanie paszportów roślin – etykiet urzędowych dla materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych kategorii elitarny i kwalifikowany.
Zlecenie kontroli fitosanitarnej.
Zlecenie kontroli fitosanitarnej.
Załącznik do wniosku o udzielenie dotacji.
Załącznik do wniosku o udzielenie dotacji.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie fitosanitarnym roślin produktów roślinnych lub przedmiotów.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie fitosanitarnym roślin produktów roślinnych lub przedmiotów.
Wniosek o wydanie zaświadczenia dla przemieszczania ziemniaków
Wniosek o wydanie zaświadczenia dla przemieszczania ziemniaków
Wniosek o udzielenie dotacji na pokrycie kosztów wykonania zabiegu
Wniosek o udzielenie dotacji na pokrycie kosztów wykonania zabiegu
Wniosek o udzielenie dotacji
Wniosek o udzielenie dotacji
Wniosek o wydanie paszportu roślin – etykiety urzędowej dla sadzeniaka ziemniaka
Wniosek o wydanie paszportu roślin – etykiety urzędowej dla sadzeniaka ziemniaka
Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców
Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców

Dział Ochrony Roślin i Techniki

Pliki do pobrania

Wniosek o wpis do rejestru podmiotów niebedących przedsiębiorcami, prowadzących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin.
Wniosek o wpis do rejestru podmiotów niebedących przedsiębiorcami, prowadzących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin.
Wniosek o wpis do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami, prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin.
Wniosek o wpis do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami, prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin.
Wniosek i oświadczenie o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin.
Wniosek i oświadczenie o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin.
Wniosek i oświadczenie o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków.
Wniosek i oświadczenie o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków.
Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin.
Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin.
Wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej.
Wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej.

Dział Nadzoru Nasiennego

Pliki do pobrania

Wniosek o pozwolenie na zastosowanie w rolnictwie ekologicznym materiału siewnego niespełniającego wymogów przewidzianych w rozporządzeniu Rady nr 834/2007/WE wraz z klauzulą informacyjną w sprawie ochrony danych osobowych
Formularz zgłoszeniowy dostawcy ekologicznego materiału siewnego, nasion lub wegetatywnego materiału nasadzeniowego.
Formularz zgłoszeniowy ekologicznego materiału siewnego, nasion lub wegetatywnego materiału nasadzeniowego
Wniosek o dokonanie oceny polowej materiału siewnego.
Wniosek o wydanie urzędowych etykiet i plomb materiału siewnego
Wniosek o wydanie urzędowych etykiet i plomb materiału siewnego
Wniosek o wpis do ewidencji dostawców prowadzących obrót materiałem szkółkarskim, materiałem rozmnożeniowym lub materiałem nasadzeniowym roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonkami winorośli.
Wniosek o wpis do ewidencji dostawców prowadzących obrót materiałem szkółkarskim, materiałem rozmnożeniowym lub materiałem nasadzeniowym roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonkami winorośli.
Wniosek o wpis do ewidencji rolników lub przedsiębiorców prowadzących obrót materiałem siewnym roślin warzywnych i rolniczych.
Wniosek o wpis do ewidencji rolników lub przedsiębiorców prowadzących obrót materiałem siewnym roślin warzywnych i rolniczych.
Informacja o ilości zaimportowanego materiału siewnego z państw trzecich.
Informacja o obrocie materiałe siewnym w okresie sprawozdawczym.
Informacja o ilości materiału siewnego kategorii STANDARD własnych odmian wprowadzonych do obrotu przez zachowującego odmianę.

Laboratorium wojewódzkie

Pliki do pobrania

Zakres badań.
Ankieta zadowolenia klienta.
Zlecenie na wykonanie badań na okres.
Zlecenie na wykonanie badań na okres.
Wniosek o wydanie paszportu roślin – etykiety urzędowej dla sadzeniaka ziemniaka
Wniosek o wydanie paszportu roślin – etykiety urzędowej dla sadzeniaka ziemniaka
Zlecenie na wykonanie badań.
Zlecenie na wykonanie badań.
Zgłoś błąd