Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Dział Nadzoru Fitosanitarnego

Pliki do pobrania

Wniosek o wydanie świadectwa fitosanitarnego dla eksportu/reeksportu
Wniosek o wydanie świadectwa fitosanitarnego dla eksportu/reeksportu
Wniosek o wydanie paszportu roślin
Wniosek o wydanie paszportu roślin
Wniosek o wydanie paszportów roślin – etykiet urzędowych dla materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych kategorii elitarny i kwalifikowany.
Wniosek o wydanie paszportów roślin – etykiet urzędowych dla materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych kategorii elitarny i kwalifikowany.
Zlecenie kontroli fitosanitarnej.
Zlecenie kontroli fitosanitarnej.
Załącznik do wniosku o udzielenie dotacji.
Załącznik do wniosku o udzielenie dotacji.
Wniosek o udzielenie dotacji na pokrycie kosztów wykonania zabiegu
Wniosek o udzielenie dotacji na pokrycie kosztów wykonania zabiegu
Wniosek o udzielenie dotacji
Wniosek o udzielenie dotacji
Wniosek o wydanie paszportu roślin – etykiety urzędowej dla sadzeniaka ziemniaka
Wniosek o wydanie paszportu roślin – etykiety urzędowej dla sadzeniaka ziemniaka
Wniosek o wydanie zaświadczenia dla przemieszczania ziemniaków
Wniosek o wydanie zaświadczenia dla przemieszczania ziemniaków
Karta zgłoszenia na egzamin potwierdzający posiadanie wiedzy
Karta zgłoszenia na egzamin potwierdzający posiadanie wiedzy
Świadectwo przedeksportowe
Świadectwo przedeksportowe
Wniosek o wydanie świadectwa przedeksportowego
Wniosek o wydanie świadectwa przedeksportowego
Załącznik do wniosku - typ towaru, rodziny, rodzaje gatunki
Załącznik do wniosku - typ towaru, rodziny, rodzaje gatunki
Wniosek o wpis lub aktualizację do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych.
Wniosek o wpis lub aktualizację do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych.

Dział Ochrony Roślin i Techniki

Pliki do pobrania

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków.
Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków.
Oświadczenie- załącznik do wniosku o wpis do rejestru w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków.
Oświadczenie- załącznik do wniosku o wpis do rejestru w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków.
Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców/podmiotów prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin.
Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców/podmiotów prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin.
Oświadczenie podmiotu- załącznik do wniosku o wpis do rejestru w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin.
Oświadczenie podmiotu- załącznik do wniosku o wpis do rejestru w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin.
Oświadczenie przedsiębiorcy- załącznik do wniosku o wpis do rejestru w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin.
Oświadczenie przedsiębiorcy- załącznik do wniosku o wpis do rejestru w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin.
Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców/podmiotów w zakresie potwierdzenia sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin.
Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców/podmiotów w zakresie potwierdzenia sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin.
Oświadczenie przedsiębiorcy- załącznik do wniosku o wpis do rejestru w zakresie potwierdzenia sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin.
Oświadczenie przedsiębiorcy- załącznik do wniosku o wpis do rejestru w zakresie potwierdzenia sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin.
Oświadczenie podmiotu- załącznik do wniosku o wpis do rejestru w zakresie potwierdzenia sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin.
Oświadczenie podmiotu- załącznik do wniosku o wpis do rejestru w zakresie potwierdzenia sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin.
Wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej.
Wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej.

Dział Nadzoru Nasiennego

Pliki do pobrania

Wniosek o pozwolenie na zastosowanie w rolnictwie ekologicznym materiału siewnego niespełniającego wymogów przewidzianych w rozporządzeniu Rady nr 834/2007/WE wraz z klauzulą informacyjną w sprawie ochrony danych osobowych
Formularz zgłoszeniowy dostawcy ekologicznego materiału siewnego, nasion lub wegetatywnego materiału nasadzeniowego.
Formularz zgłoszeniowy ekologicznego materiału siewnego, nasion lub wegetatywnego materiału nasadzeniowego
Wniosek o dokonanie oceny polowej materiału siewnego.
Wniosek o wydanie urzędowych etykiet i plomb materiału siewnego
Wniosek o wydanie urzędowych etykiet i plomb materiału siewnego
Informacja o ilości zaimportowanego materiału siewnego z państw trzecich.
Informacja o obrocie materiałe siewnym w okresie sprawozdawczym.
Informacja o ilości materiału siewnego kategorii STANDARD własnych odmian wprowadzonych do obrotu przez zachowującego odmianę.
Wniosek o wpis lub aktualizację do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych
Wniosek o wpis lub aktualizację do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych

Laboratorium wojewódzkie

Pliki do pobrania

Lista metod badań.
Wniosek o wydanie paszportu roślin – etykiety urzędowej dla sadzeniaka ziemniaka
Ankieta zadowolenia klienta.
Ankieta zadowolenia klienta.
Zlecenie na wykonanie badań na okres.
Zlecenie na wykonanie badań na okres.
Zlecenie dla klienta zewnętrznego
Zlecenie dla klienta zewnętrznego
Wniosek o wydanie paszportu roślin – etykiety urzędowej dla sadzeniaka ziemniaka
Zgłoś błąd