Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Schemat i regulamin organizacyjny - WIORiN w Białymstoku

Schemat organizacyjny

Pliki do pobrania

Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku

organy inspekcji

Zadania Inspekcji wykonują następujące organy:

  1. Główny Inspektor, który jest centralnym organem administracji rządowej podległym ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa.
  2. Wojewoda, przy pomocy wojewódzkiego inspektora, jako kierownika wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej.

 

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Andrzej Zaman
Data publikacji informacji: 05.08.2014 08:16
Data aktualizacji informacji: 31.05.2016 08:11
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd