Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

REJESTRY I EWIDENCJE- WIORIN W BIAŁYMSTOKU

Na mocy ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U z 2013 r, poz. 455) Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku prowadzi i udostępnia rejestr:

  1. przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin,
  2. podmiotów niebędących przedsiębiorcami prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin,
  3. przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków,
  4. podmiotów niebędących przedsiębiorcami prowadzących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin,
  5. przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy o nasiennictwie z dnia 9 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1512) każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w ewidencji:

  1. przedsiębiorców prowadzących obrót materiałem siewnym,
  2. dostawców materiału szkółkarskiego, materiału rozmnożeniowego lub nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli,
  3. rolników prowadzących obrót materiałem siewnym,

- po złożeniu wniosku do właściwego Wojewódzkiego Inspektora.

 

 

Pliki do pobrania

Wykaz podmiotów wykonujących działalność w zakresie przemysłowego przetwarzania roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów porażonych lub podejrzanych o porażenie przez organizm kwarantannowy.
Rejestr podmiotów potwierdzających sprawność techniczną opryskiwaczy.
Rejestr podmiotów prowadzących szkolenia w zakresie ochrony roślin.
Rejestr przedsiębiorców prowadzących działalność regulowaną w zakresie potwierdzenia sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
Rejestr przedsiębiorców prowadzących szkolenia w zakresie ochrony roślin.
Rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Kamila Wołejko
Data publikacji informacji: 14.08.2014 10:27
Data aktualizacji informacji: 02.09.2014 09:41
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd