12 Czerwca 2024

Szkolenie w Kolnie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym Drukuj

29 lutego 2024 roku pracownicy Oddziału terenowego w Kolnie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Kolnie. W trakcie spotkania inspektorzy:

- przedstawili uczestnikom zagrożenia wynikające z dokonywania zakupów Środków Ochrony Roślin (ŚOR) z nielegalnych źródeł lub budzących podejrzenie co do ich jakości czy pochodzenia

- przypomnieli o obowiązku regularnego przeprowadzania przeglądu technicznego sprzętu do stosowania ŚOR, a w przypadku wycofania go z użytkowania lub zakupu nowego poinformowania o tym fakcie pracowników WIORiN Oddział w Kolnie

- zwrócili uwagę na ochronę owadów zapylających w trakcie wykonywania zabiegów przy użyciu ŚOR.

 


lista aktualności