09 Kwietnia 2024

Szkolenie uzupełniające z zakresu stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym w miejscowości Rutkowskie Duże Drukuj

17 marca 2024 roku Kierownik Oddziału w Mońkach Pani Zofia Ruksza - Abramowicz uczestniczyła w miejscowości Rutkowskie Duże w gminie Jaświły w szkoleniu uzupełniającym z zakresu stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym.  W trakcie szkolenia przedstawicielka WIORiN w Białymstoku omówiła najważniejsze aspekty dotyczące stosujących środki ochrony roślin m.in. obowiązek odbycia szkolenia, systematyczne badanie sprawności technicznej opryskiwaczy. Dodatkowo Pani kierownik omówiła procedurę postępowania przy zakupie nowego opryskiwacza na podstawie faktury, a także zwróciła uwagę na bieżące uzupełnianie ewidencji stosowanych środków ochrony roślin oraz konsekwencje wiążące się z nieprawidłowościami.  W trakcie szkolenia w ramach panelu dyskusyjnego Pani Kierownik udzielała odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.


lista aktualności