19 Kwietnia 2024

Szkolenie dla inspektorów Oddziałów Granicznych Drukuj

W dniach 10-11 kwietnia 2024 pracownicy Oddziałów Granicznych WIORiN w Białymstoku  w Kuźnicy Białostockiej, Bobrownikach i Siemianówce uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Centralne Laboratorium GIORiN w Toruniu nt. kontroli drewna i drewnianego materiału opakowaniowego.

Podczas zajęć omówione zostały szkodniki drewna, ze szczególnym uwzględnieniem węgorka sosnowca (Bursaphelenchus xylophilus)-nicienia atakującego drzewa iglaste. Omówiono występowanie oraz identyfikację tego groźnego szkodnika.

Przypomniane zostały procedury podczas granicznej kontroli fitosanitarnej, sposób prowadzenia inspekcji drewna oraz przygotowanie próbek do przekazania do badania laboratoryjnego.

Szkolenie było również  znakomitą okazją do omówienia wielu spraw dotyczących prowadzenia kontroli przesyłek pochodzących z Państw trzecich wjeżdżających na teren UE.