24 Kwietnia 2024

Spotkanie z Wicewojewodą Podlaską oraz Głównym Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa Drukuj

17 kwietnia br. Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Pan Andrzej Chodkowski spotkał się, w ramach cyklu spotkań z jednostkami wojewódzkimi, z Panem Robertem Mroczko Podlaskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Program wizyty dotyczył bieżącej sytuacji i wyzwań w zakresie funkcjonowania jednostki oraz oddziałów terenowych.

Podczas delegacji, Główny Inspektor spotkał się również z Wojewodą Podlaską Panią Ewą Kulikowską.