06 Czerwca 2024

Spotkanie z uczniami z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach Drukuj

4 kwietnia 2024 roku w Oddziale w Suwałkach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku odwiedzili uczniowie II klasy kierunku technik rolnik z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach. Młodzież podczas spotkania z pracownikami została m.in. zapoznana z zasadami funkcjonowania PIORiN, uprawnieniami i zadaniami realizowanymi przez Inspektorów czy też zasadami prawidłowego stosowania środków ochrony roślin. Nasi Inspektorzy chętnie odpowiadali na pytania uczestników.

Spotkanie okazało się świetną okazją do zachęcenia przyszłych młodych rolników do związania swojej ścieżki zawodowej z Inspekcją.


lista aktualności