23 Maja 2024

Rozpoczęcie wiosennych lustracji i próbobrania w WIORiN Białystok Oddział Wysokie Mazowieckie. Drukuj

W trwającym w pełni okresie wiosennym pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku Oddział Wysokie Mazowieckie rozpoczęli działania w ramach programu Single Market Programme (SMP), który jest kontynuacją programu Survey. Celem programu jest weryfikacja sytuacji fitosanitarnej w obszarze Unii Europejskiej (UE). Prowadzone kontrole umożliwiają poznanie składu organizmów stanowiących zagrożenie dla UE oraz ich rozmieszczenie na terytorium Unii. Swoje działania w ramach w/w programu pracownicy Oddziału Wysokie Mazowieckie rozpoczęli do wykonania lustracji i pobrania prób z drewna sosnowego w kierunku badań na obecność węgorka sosnowego (Bursaphelenchus xylophilus). W ramach wykonywanych lustracji nawiązano współpracę z Nadleśnictwem Rudka, oraz poszczególnymi leśnictwami – Mazury, Trzeciny, Szepietowo, Ciechanowiec i Wyliny Ruś. Leśnicy służyli pomocą przy pobieraniu prób na Bx, a współpraca będzie kontynuowana przy dalszych lustracjach i wystawianiu pułapek.


lista aktualności