06 Czerwca 2024

Posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Sokółce Drukuj

20 maja 2024 roku w Sokółce odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Sokółce, w którym uczestniczyli Wiceminister Rolnictwa Stefan Krajewski, Wicewojewoda Podlaska Ewa Kulikowska oraz delegaci rady powiatowej i zaproszeni goście z organizacji związanych z rolnictwem. Wśród zaproszonych gości znalazł się przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku, p.o. kierownika Oddziału w Sokółce Pan Jan Pac.

Harmonogram posiedzenia obejmował wystąpienia gości oraz omówienie aktualnych problemów rolnictwa. W ramach kompetencji kierownik omówił: bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin, wpisu producentów ziemniaka do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych, aktualne zagadnienia związane z ochroną roślin przed agrofagami.

 

zdjęcie uczestników spotkania

 

 zdjęcie uczestników spotkania


lista aktualności