29 Lutego 2024

Informacja dla osób niesłyszących Drukuj

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się w celu załatwienia sprawy w Urzędzie będą mogły skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.

Możesz zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza języka migowego, wskazując wybraną metodę komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie.

Wniosek możesz przesłać:

  • mailowo na adres:  ;
  • pocztą na adres: Wojewódzki  Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 26B, 15-703 Białystok,;
  • złożyć osobiście;
  • wysłać przy pomocy ePUAP na adres skrzynki podawczej Wojewódzkiego Inspektoratu.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko osoby zainteresowanej;
  • propozycja terminu;
  • krótkie określenie sprawy;
  • kontakt zwrotny, na który prześlemy informację z potwierdzeniem spotkania.

W zgłoszeniu zaznacz czy komunikujesz się w polskim języku migowym (PJM), systemie językowo-migowym (SJM) czy sposobie komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Urząd zapewni Ci pomoc tłumacza języka migowego w terminie przez Ciebie wyznaczonym. Jeżeli nie będziemy mogli załatwić tej sprawy w terminie przez Ciebie wybranym, skontaktujemy się z Tobą z propozycją załatwienia sprawy w innym możliwym terminie lub zaproponujemy inną formę jej realizacji.

Usługa tłumacza języka migowego jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz.721 Nr 171, poz. 1016).

Możesz także zgłosić się do Urzędu z wybraną przez Ciebie osobą, która pomoże załatwić Twoją sprawę. Osoba taka musi mieć ukończone 16 lat.
 


lista aktualności