06 Czerwca 2024

Działania kontrolne w ramach programu SMP prowadzone przez WIORiN w Białymstoku Drukuj

Rok 2024 jest kolejnym rokiem realizacji działań kontrolnych prowadzonych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa w ramach Programu SMP (Single Market Programme). Celem programu jest wykrywanie nowych zagrożeń fitosanitarnych, przede wszystkim w zakresie ewentualnego pojawienia się agrofagów kwarantannowych dla roślin żywicielskich występujących w Polsce, ochrona Polski i Unii Europejskiej przed tym niebezpieczeństwem oraz w przypadku pojawienia się zagrożenia – podjęcie działań mających na celu jego wyeliminowanie, a także zapobiegnięcie rozprzestrzenianiu się zagrożenia na inne obszary kraju i Unii Europejskiej.

Działania kontrolne objęte programem SMP dofinansowane są przez Unię Europejską.

W związku z trwającym sezonem wegetacyjnym inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku przystąpili do realizacji zadań wynikających z założeń programu, obejmujących: oceny wizualne roślin, produktów roślinnych i przedmiotów między innymi w parkach, sadach, lasach, ogrodach, plantacjach towarowych, miejscach obrotu roślinami, pobieranie prób do badań laboratoryjnych oraz prowadzenie monitoringu za pomocą pułapek do odłowu agrofagów.