14 Czerwca 2024

Dni Pola w Krzyżewie Drukuj

Za nami Dni Pola, które odbyły się 13 czerwca 2024 r. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Krzyżewie, a hasłem wiodącym była

„ Rejestracja odmian ważnym elementem porządkowania rynku nasiennego w Polsce” .

Zgodnie z tematycznym założeniem wydarzenia uczestnicy mogli zapoznać się z praktycznymi aspektami upraw. Zainteresowani mogli zapoznać się z odmianami roślin rolniczych, w tym lokalnymi rekomendowanymi z Listy Odmian Zalecanych. Zaprezentowano wyniki z badań i doświadczeń polowych.

Podczas wydarzenia można było odwiedzić strefę edukacyjną, edukacyjno - promocyjną czy stoiska instytucji.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa reprezentował Wojewódzki Inspektor Robert Mroczko wraz z pracownikami.

Dni Pola to spotkanie rolników, z przedstawicielami świata nauki poprzez prezentację doświadczeń, uczestnictwo w wykładach, doradztwo i konsultowanie.

Warto podkreślić, że wydarzenie to doskonały przykład rozwijania w praktyce systemu wiedzy i innowacji w rolnictwie.