19 Czerwca 2024

Ćwiczenia symulacyjne Drukuj

W dniach 11 – 13 czerwca 2024 roku w Poznaniu odbyła się narada szkoleniowa dla pracowników Działów Nadzoru Fitosanitarnego, w której uczestniczyli pracownicy WIORiN w Białymstoku – p.o Kierownika Działu Pan Paweł Antonowicz oraz Pani Marta Skrzypko. Podczas narady poruszana była problematyka fitosanitarna, a jednym z głównych punków spotkania były ćwiczenia symulacyjne mające na celu przetestowanie funkcjonalności planu awaryjnego dla agrofaga Agrilus planipennis. Przeanalizowana została sekwencja działań na poszczególnych poziomach PIORiN (terenowym, wojewódzkim, krajowym) w celu zapewnienia jak najszybszego wdrożenia odpowiednich środków fitosanitarnych w związku z podejrzeniem lub wykryciem agrofaga. Uczestnicy ćwiczeń omówili współpracę Inspekcji z innymi instytucjami, zidentyfikowano ewentualne problemy i przygotowano propozycję ich rozwiązania.

Ćwiczenia symulacyjne są kluczowym elementem gotowości na wypadek sytuacji awaryjnych i są cennym narzędziem do walidacji i testowania planów awaryjnych i innych procedur lub wytycznych do reagowania na nagły wypadek wystąpienia między innymi agrofaga priorytetowego. Pracownicy Działu Nadzoru Fitosanitarnego planują w przyszłości przeprowadzenie takich ćwiczeń dla pracowników wojewódzkiego inspektoratu.