18 Lutego 2021

Ślimaki z rodzaju Pomacea jako agrofagi stwarzające zagrożenie dla upraw w Unii Europejskiej Drukuj

Ślimaki z rodzaju Pomacea, popularnie zwane ampulariami, które po raz pierwszy zostały wykryte na terytorium Unii Europejskiej w 2009 r. w Hiszpanii, mogą powodować poważne zagrożenie dla upraw ryżu w rejonach Europy Południowej, jak również stanowić zagrożenie dla wielu gatunków roślin wodnych i przyczyniać się do zaburzenia równowagi ekologicznej na terenach podmokłych i zalewowych. Gatunki ślimaków z tego rodzaju mają duży potencjał inwazyjny i mogą wypierać z naturalnych środowisk rodzime gatunki mięczaków.

 

Ślimaki z rodzaju Pomacea zostały wymienione na liście agrofagów kwarantannowych dla Unii Europejskiej w załączniku II część B rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/2072.

 

W związku z umieszczeniem ślimaków z rodzaju Pomacea na liście agrofagów kwarantannowych, obowiązuje całkowity zakaz ich wprowadzania (importowania) do Unii, a także sprzedaży, hodowli i rozmnażania tych zwierząt na terytorium Unii Europejskiej, w tym również w zamkniętej hodowli akwarystycznej, nawet amatorskiej. Wprowadzane do Unii Europejskiej i przemieszczane w jej obrębie rośliny akwariowe i wodne również muszą być wolne od jaj i osobników ampularii.

 

W celu zwiększenia świadomości społeczeństwa, w tym środowisk profesjonalistów i hobbystów akwarystyki, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa objął patronatem projekt „Łowca Obcych”. Więcej informacji na stronie internetowej: https://www.kumakshrimp.pl/ias/.

 

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm.). GIORiN wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej informacji, pod warunkiem podania źródła i odnośnika do adresu strony internetowej piorin.gov.pl.

Pliki do pobrania

Ulotka dotycząca ślimaków z rodzaju Pomacea

lista aktualności