Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Polecamy

Wybierz WIORiN

Ostatnie zmiany na stronie:

  1. Zaktualizowano wykaz ekologicznego materiału siewnego oraz wykaz dostawców tego materiału
  2. Dodano informację o plantacjach przyjętych do oceny w 2017 r.
  3. Zamieszczono ofertę pracy w Biurze Ochrony Roślin i Techniki
  4. Zaktualizowano wykaz ekologicznego materiału siewnego oraz wykaz dostawców tego materiału
  5. Zamieszczono standard EPPO nr 4/35 dotyczący badania gleby pod kątem nicieni z rodzajów Longidorus i Xiphinema 
Zgłoś błąd