Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Polecamy

Wybierz WIORiN

Ostatnie zmiany na stronie:

  1. Zaktualizowano zasady przemieszczania bulw ziemniaków do UE
  2. Dodano zestawienie dotyczące oceny tożsamości i czystości odmianowej za rok 2016
  3. Zaktualizowano, o nową jednostkę, wykaz upoważnionych podmiotów do wykonywania działalności w zakresie certyfikacji IP 
  4. Opublikowano zatwierdzone nowe wydanie metodyki IP malin
  5. Dodano wymagania fitosanitarne Republiki Kirgizji
Zgłoś błąd