27 Czerwca 2019

Ograniczenia w stosowaniu środków ochrony roślin zawierających chloropiryfos


Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina o obowiązujących ograniczeniach w stosowaniu środków ochrony roślin zawierających w swoim składzie substancję czynną chloropiryfos.
Więcej
18 Czerwca 2019

Sukces PIORiN i współpracujących służb w walce z nielegalnymi środkami ochrony roślin


W wyniku działań kontrolnych, przeprowadzonych w ramach operacji Silver Axe IV, zakwestionowano rekordową ilość ponad 550 ton nielegalnych środków ochrony roślin. W Polsce w ramach akcji prowadzonej przy wsparciu EUROPOL-u ...
Więcej
31 Maja 2019

Raport nr 9 dotyczący nowych zagrożeń fitosanitarnych dla Polski


Raport nr 9 na temat nowych zagrożeń fitosanitarnych dla Polski z dnia 22.05.2019 r.
Więcej
26 Kwietnia 2019

Chroniąc rośliny chrońmy pszczoły


Pszczoły miodne i inne owady zapylające odgrywają bardzo ważną rolę w produkcji rolniczej. Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że okres zintensyfikowanej chemicznej ochrony roślin jest zbieżny z czasem największej aktywności tych owadów. (...)
Więcej
18 Kwietnia 2019

Podpisanie porozumienia regulującego przekazywanie danych i informacji pomiędzy PIORiN i ARiMR


W dniu 17 kwietnia br. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa Panem Andrzejem Chodkowskim i Prezesem Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa Panią Marią Fajger w zakresie przekazywania danych...
Więcej
08 Kwietnia 2019

Zakup materiału siewnego


Trwa sezon wiosennego obrotu materiałem siewnym. Dlatego przypominamy, że kluczowy wpływ na wielkość i jakość uzyskanego plonu, a także na koszty zabiegów ochrony roślin oraz możliwość pozyskania określonych dopłat ma wybór materiału siewnego ...
Więcej
08 Kwietnia 2019

Znak „ Produkt polski”


Znak „Produkt polski” może być umieszczany na produktach, których surowce rolne pochodzą z krajowej produkcji. Dopuszcza się użycie do 25 % składników, które nie pochodzą z Polski, ale tylko pod warunkiem koniecznego ich wykorzystania w produkcie ...
Więcej
02 Kwietnia 2019

Nowe zasady importu do UE od 14.12.2019 r.


Od dnia 14 grudnia 2019 r. w UE obowiązywać zaczną nowe zasady w zakresie importu materiałów pochodzenia roślinnego.
Więcej
21 Marca 2019

Bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin


Wiosna to okres intensywnych prac polowych związanych również ze stosowaniem środków ochrony roślin. Osoby stosujące środki ochrony roślin nie mogą stwarzać zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska. Muszą również ...
Więcej