23 Września 2021

Raport nr 20 - nowe zagrożenia fitosanitarne dla Polski


Raport nr 20 - nowe zagrożenia fitosanitarne dla Polski
Więcej
09 Września 2021

Zasady przemieszczania do stref chronionych roślin żywicielskich zarazy ogniowej


Zaraza ogniowa jest chorobą wywoływana przez bakterię Erwinia amylovora.
Więcej
09 Września 2021

Zasady rejestracji upraw i kontrole obrotu ziemniakami w Polsce


Zgodnie z obowiązującymi przepisami podmioty zajmujące się ziemniakami muszą być wpisane do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych.
Więcej
20 Sierpnia 2021

Wygaśnięcie ułatwień związanych z pandemią COVID-19 w imporcie produktów pochodzenia roślinnego


W dniu 1 września 2021 r. przestaje obowiązywać rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/466 w sprawie środków tymczasowych mających na celu ograniczenie ryzyka dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin oraz dobrostanu zwierząt podczas ...
Więcej
16 Lipca 2021

Uwaga, chemiczna desykacja upraw gryki i prosa jest niedopuszczalna!


Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że aktualnie zarejestrowane, przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, środki ochrony roślin nie mogą być stosowane do desykacji upraw gryki i prosa.
Więcej