29 Września 2023

Audyt Komisji Europejskiej w zakresie kontroli występowania bakteriozy pierścieniowej ziemniaka w Polsce


Audyt Komisji Europejskiej w zakresie kontroli występowania bakteriozy pierścieniowej ziemniaka w Polsce
Więcej
25 Września 2023

Dożynki Prezydenckie


W ostatni weekend rolnicy z różnych regionów Polski przyjechali do Warszawy na Dożynki Prezydenckie.
Więcej
22 Września 2023

Szkolenia analityków nasiennych Centralnego Laboratorium GIORIN


W bieżącym roku, dzięki dotacji celowej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, analitycy nasienni GIORiN uczestniczyli w dwóch szkoleniach organizowanych przez IHAR- PIB w Radzikowe.
Więcej
15 Września 2023

Oferujesz środki ochrony roślin w Internecie? – Pamiętaj o swoich obowiązkach!


Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina, że nieprzestrzeganie zasad oferowania do sprzedaży środków ochrony roślin w Internecie grozi odpowiedzialnością administracyjną ...
Więcej
11 Września 2023

Audyt ekspertów z Wietnamu w celu umożliwienia eksportu z Polski owoców borówki wysokiej


W dniach 4-7 września br. miała miejsce wizyta robocza w Polsce przedstawicieli organizacji ochrony roślin Wietnamu - Plant Protection Department (PPD) na zaproszenie strony polskiej.
Więcej
21 Sierpnia 2023

Chemiczna desykacja – ogólne zasady!


Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że nie zawsze może być możliwe przeprowadzenie chemicznej desykacji upraw np. ze względu na brak zarejestrowanych środków ochrony roślin do tego celu.
Więcej
18 Sierpnia 2023

Otwarcie rynku Wenezueli dla pszenicy konsumpcyjnej eksportowanej z Polski


Ustalono wymagania fitosanitarne, w związku z dopuszczeniem możliwości eksportu pszenicy konsumpcyjnej eksportowanej z Polski do Wenezueli.
Więcej
26 Lipca 2023

Zgłoszenia do integrowanej produkcji roślin ozimych i wysiewanych na zbiór jesienny


Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa zachęca producentów rolnych do prowadzenia produkcji rolnej w systemie integrowanej produkcji roślin (IP). Jednym z warunków uczestnictwa w tym systemie jest dokonanie zgłoszenia upraw ...
Więcej
19 Lipca 2023

Inspektorzy PIORiN ujawnili próby ominięcia przez Rosję i Białoruś sankcji, nałożonych przez UE


Inspektorzy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa udaremnili próbę ominięcia sankcji nałożonych przez Unię Europejską na Federację Rosyjską i Białoruś w związku z agresją na Ukrainę.
Więcej
12 Lipca 2023

Raport nr 30 nowe zagrożenia fitosanitarne dla Polski - streszczenie


Raport nr 30 na temat nowych zagrożeń fitosanitarnych dla Polski: Pepo aphid-borne yellows virus, Phenacoccus solenopsis, Erysiphe corylacearum, Lixus junci, Heterodera zeae, Atherigona orientalis.
Więcej
12 Lipca 2023

Raport nr 29 nowe zagrożenia fitosanitarne dla Polski - streszczenie


Raport nr 29 na temat nowych zagrożeń fitosanitarnych dla Polski: Callidiellum villosulum, Hirshmanniella caudacrena, Meloidogyne enterolobii, Hishimonus phycitis, Hypothenemus eruditus, Cucurbit aphid-borne yellows virus
Więcej
04 Lipca 2023

Przypominamy zasady przemieszczania ziemniaków wyprodukowanych w Polsce do innych państw członkowskich UE


Przypominamy zasady przemieszczania ziemniaków wyprodukowanych w Polsce do innych państw członkowskich UE
Więcej
03 Lipca 2023

Warto jeść polskie truskawki i maliny


Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa corocznie prowadzi monitoring prawidłowości stosowania środków ochrony roślin w produkcji pierwotnej żywności pochodzenia roślinnego pobierając około 4000 próbek płodów rolnych do badania ...
Więcej
27 Czerwca 2023

2022 – wykrycia agrofagów kwarantannowych w wyniku działań PIORIN


wykrycia agrofagów kwarantannowych w wyniku działań PIORIN w 2022 roku.
Więcej
23 Czerwca 2023

Certyfikacja fitosanitarna towarów roślinnych eksportowanych poza Unię Europejską w 2022 roku


Charakterystyka certyfikacji fitosanitarnej towarów roślinnych eksportowanych poza Unię Europejską w 2022 roku
Więcej
22 Czerwca 2023

Polskie borówki będą mogły być eksportowane do Chin


Zakończono działania mające na celu otwarcie rynku chińskiego dla świeżych borówek eksportowanych z Polski do Chin.
Więcej
19 Czerwca 2023

Obrót środkami ochrony roślin tylko w zarejestrowanych miejscach


Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin, działalność polegająca na sprzedaży środków ochrony roślin jest działalnością regulowaną i wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców, którego dokonuje na wniosek przedsiębiorcy właściwy wojewódzki inspektor ...
Więcej
24 Maja 2023

Nowalijki pod kontrolą Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa


Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa corocznie prowadzi kontrole w zakresie stosowania środków ochrony roślin w gospodarstwach, na etapie produkcji pierwotnej. W ramach tego nadzoru, w trakcie całego sezonu wegetacyjnego, pobierane są próbki
Więcej
18 Maja 2023

Ankieta wśród mieszkańców Wałcza


Międzynarodowy Dzień Zdrowia Roślin stał się świetną okazją do upowszechnienia wśród mieszkańców Wałcza wiedzy na tematy związane z ochroną zdrowia roślin oraz działalnością Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
Więcej