18 Kwietnia 2019

Podpisanie porozumienia regulującego przekazywanie danych i informacji pomiędzy PIORiN i ARiMR


W dniu 17 kwietnia br. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa Panem Andrzejem Chodkowskim i Prezesem Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa Panią Marią Fajger w zakresie przekazywania danych...
Więcej
08 Kwietnia 2019

Zakup materiału siewnego


Trwa sezon wiosennego obrotu materiałem siewnym. Dlatego przypominamy, że kluczowy wpływ na wielkość i jakość uzyskanego plonu, a także na koszty zabiegów ochrony roślin oraz możliwość pozyskania określonych dopłat ma wybór materiału siewnego ...
Więcej
08 Kwietnia 2019

Rejestracja podmiotów zainteresowanych eksportem jabłek na Tajwan


łówny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje o finalizacji procedury analizy ryzyka (PRA) dla jabłek przeznaczonych na eksport na Tajwan, dla których zostały uzgodnione importowe wymagania fitosanitarne ...
Więcej
08 Kwietnia 2019

Znak „ Produkt polski”


Znak „Produkt polski” może być umieszczany na produktach, których surowce rolne pochodzą z krajowej produkcji. Dopuszcza się użycie do 25 % składników, które nie pochodzą z Polski, ale tylko pod warunkiem koniecznego ich wykorzystania w produkcie ...
Więcej
02 Kwietnia 2019

Nowe zasady importu do UE od 14.12.2019 r.


Od dnia 14 grudnia 2019 r. w UE obowiązywać zaczną nowe zasady w zakresie importu materiałów pochodzenia roślinnego.
Więcej
25 Marca 2019

Raport nr 8 dotyczący nowych zagrożeń fitosanitarnych dla Polski


Raport nt. nowych zagrożeń fitosanitarnych dla Polski z dnia 14.03.2019 r.
Więcej
21 Marca 2019

Bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin


Wiosna to okres intensywnych prac polowych związanych również ze stosowaniem środków ochrony roślin. Osoby stosujące środki ochrony roślin nie mogą stwarzać zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska. Muszą również ...
Więcej