Rozporządzenia unijne

Proszę mieć na uwadze, że przepisy unijne publikowane w drodze rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady, a także wydawane przez na podstawie tych aktów przez Komisję Europejską rozporządzenia wykonawcze i delegowane, są stosowne wprost w państwach członkowskich UE, czyli nie muszą być przeniesione do prawa krajowego, aby były obowiązujące w danym państwie. Dlatego analizując wymogi prawne w danym zakresie należy zapoznać się zarówno z prawem krajowym jak i unijnym

 

Wyszukiwarka unijnych aktów prawnych: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html.