12 Maja 2017

Ułatwienia w handlu polskimi ziemniakami Drukuj

W dniu 10 maja 2017 r. ukazało się rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus. Rozporządzenie to wprowadza szereg zmian w zasadach wysyłki ziemniaków wyprodukowanych w Polsce i przeznaczonych (sprzedawanych) do innych państw członkowskich Unii Europejskiej. 


Zmiany te dotyczą m.in.:

  1. w przypadku wysyłki ziemniaków do innych państw członkowskich UE na dotychczasowych zasadach, pobieranie do badań na obecność bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus prób o wielkości 200, a nie jak do tej pory 400 bulw z każdych 25 ton,
  2. odstąpienie od obowiązku plombowania środka transportu, którym wysyłane są ziemniaki,
  3. umożliwienia wysyłania bulw ziemniaków bez konieczności ich badania przed wysyłką, jeżeli pochodzą one z gospodarstwa uznanego przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa za miejsce produkcji wolne od bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus

 

Szczegółowe informacje zawarte zostały w treści przedmiotowego rozporządzenia, które dostępne jest poniżej oraz tutaj.

Pliki do pobrania

rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus

lista aktualności