06 Kwietnia 2022

Powierzchnia upraw nasiennych w Polsce na tle innych krajów UE w 2021 r. Drukuj

Wykres nr 1 przedstawia zakwalifikowaną powierzchnię w ha plantacji roślin rolniczych w Polsce w latach 2012-2021 r.
Wykres nr 1....
Wykres nr 2 przedstawia zakwalifikowaną powierzchnię w ha ważniejszych grup roślin plantacji nasiennych - 2012-2021 r.
Wykres nr 2....
Wykres nr 3 przedstawia powierzchnię plantacji nasiennych roślin rolniczych w UE w latach 2009-2021 (źródło ESCAA).
Wykres nr 3....
Wykres nr 4 przedstawia powierzchnię plantacji nasiennych roślin rolniczych (w ha) w poszczególnych krajach UE 2012-2021
Wykres nr 4....
Wykres nr 5 przedstawia powierzchnię (w ha) plantacji nasiennych ważniejszych grup roślin w UE w latach 2018-2021.
Wykres nr 5....

W Polsce w 2021 r. poddano ocenie polowej 22 856 sztuk plantacji nasiennych o łącznej powierzchni 172 167 ha. W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił minimalny 0,2% spadek zakwalifikowanych powierzchni z 165 814,5 ha do 165 465,5 ha. Główny Inspektor Andrzej Chodkowski podkreśla, że na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia (w stosunku do roku 2012) odnotowano ponad 32% wzrost powierzchni zakwalifikowanej w ocenie polowej

(Wykres nr 1).

 

W porównaniu do roku ubiegłego zaobserwowano wzrost powierzchni plantacji nasiennych w przypadku następujących grup roślin lub gatunków:

– buraka pastewnego 21,8%

– innych gatunków rolniczych 10,0%

– roślin pastewnych 6,1%

– roślin wiechlinowatych 4,7%

– roślin bobowatych grubonasiennych 5,1%

– roślin warzywnych 49,6%,

natomiast spadek powierzchni plantacji:

– ziemniaka 12,1%

– roślin oleistych i włóknistych  8,5%

– roślin bobowatych drobnonasiennych 2,6%.

Największą powierzchnię wśród plantacji nasiennych roślin rolniczych w kraju, zajmowały rośliny zbożowe (73 972 ha), w tym pszenica ozima 25 995,9 ha. Znaczącą powierzchnię, tak jak w latach poprzednich, stanowiły rośliny pastewne (80 451,7 ha), w tym rośliny wiechlinowate (trawy) 36 177,4 ha (Wykres nr 2).

 

W krajach Unii Europejskiej ogólna powierzchnia plantacji nasiennych
w 2021 r. wynosiła 2 095 420 ha. Zaobserwowano niewielki 0,6% wzrost powierzchni upraw nasiennych w odniesieniu do roku poprzedniego
(
Wykres nr 3).

Francja jest nadal liderem w powierzchni upraw nasiennych 371 605 ha (+2%)
w UE. Włochy z 205 452 ha plasują się na drugim miejscu z 3% tendencją wzrostową powierzchni, podczas gdy Niemcy pomimo niewielkiego spadku (-1%) z powierzchnią 195 027 ha zajmują trzecie miejsce. Polska z 172 740 ha powierzchnią upraw znalazła się na piątym miejscu (Wykres nr 4).

 

Największą powierzchnię upraw nasiennych w UE, podobnie jak w Polsce, zajmowały zboża: łącznie 973 120 ha, w tym również pszenica i stanowiła 42% ogólnej powierzchni zbóż (Wykres nr 5).

Francja dominuje w produkcji nasion zbóż, kukurydzy, roślin oleistych i roślin włóknistych.

Dania jest liderem na rynku roślin pastewnych w tym traw, Włochy natomiast w uprawie roślin bobowatych, drobnonasiennych oraz grubonasiennych, a także buraków, Niemcy w produkcji roślin wysokobiałkowych, a Holandia sadzeniaków ziemniaka.

Polska na rynku nasiennym w UE zajmuje drugie miejsce w uprawie gatunków roślin pastewnych z powierzchnią 36 362 ha, jest liderem w tej grupie roślin
w przypadku gatunków roślin pastewnych (innych rolniczych), w tym rzodkwi oleistej z największym 13% wzrostem powierzchni plantacji nasiennych w UE oraz jest na trzecim miejscu w produkcji nasion gatunków wysokobiałkowych 11 179 ha (+4%). Źródło danych ESCAA.

 

Poniżej prezentacja kartograficzna przedstawiająca powierzchnie upraw nasiennych poszczególnych grup roślin w UE w 2021 r. opublikowana za zgodą Europejskiego Stowarzyszenia Agencji Certyfikacji Nasion (ESCAA).

 

  Powierzchnie upraw nasiennych

 

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm.). GIORiN wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej informacji, pod warunkiem podania źródła i odnośnika do adresu strony internetowej piorin.gov.pl.

 

 

 

 

 

 


lista aktualności
Rejestr zmian
Data publikacji informacji: 06.04.2022 00:00
Data aktualizacji informacji: 07.04.2022 11:21
Sprawdź historię zmian