Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Konferencja Innowacyjne rozwiązania dla polskiego rolnictwa
24-25 stycznia 2022 Pułtusk

Pliki do pobrania

Agenda Konferencji "Innowacyjne rozwiązania dla polskiego rolnictwa" 24-25 stycznia 2022 Pułtusk.
Cele i założenia projektu FITOEXPORT.
Innowacyjne rozwiązania organizacyjne w Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Diagnoza. Założenia strategii.).
Standaryzacja w PIORiN. Droga do uzyskania jednolitych i wysokiej jakości działań urzędowych.
Wykorzystanie teledetekcji w rolnictwie i leśnictwie.
Doświadczenia z eksploatacji Bezzałogowych Statków Powietrznych w projekcie FITOEXPORT.
Nowoczesne technologie teledetekcyjne wspierające pracę inspektorów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
Nowoczesne technologie w Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Mapa Drogowa wdrożenia.
Innowacyjny system certyfikacji eksportowej i wydawania świadectw fitosanitarnych - UPROSZCZONA KONTROLA FITOSANITARNA (budowa profilu zaufanego eksportera).
Szybka i czuła metoda wykrywania sprawców chorób przechowalniczych owoców - wsparcie dla polskich jabłek w opanowaniu nowych rynków zbytu.
Strategie wykrywania obecności modyfikacji genetycznych w materiale siewnym w działalności kontrolnej PIORiN.
Optymalizacja multipleksowych metod skriningowych PCR w celu wykrywania GMO w materiale siewnym.
Kontrola jakości środków ochrony roślin z wykorzystaniem modelowania chemometrycznego.
Nowe podejście do badania jakości środków ochrony roślin.

Konferencja Innowacje wspierające polską gospodarkę
16 listopada 2021

Pliki do pobrania

Strategia PIORiN na lata 2022-2027.
Innowacje organizacyjne w Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na lata 2022-2027.
Nowoczesne technologie teledetekcyjne wspierające pracę inspektorów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
Od laboratorium do zdrowego sadzeniaka - przełom w badaniach wirusów jakościowych ziemniaka.
Szybka i czuła metoda wykrywania sprawców chorób przechowalniczych owoców - wsparcie dla polskich jabłek w opanowaniu nowych rynków zbytu.
Nowatorskie metody wykrywania obecności modyfikacji genetycznych w materiale siewnym w działalności kontrolnej PIORiN.
Nowe podejście do badania jakości środków ochrony roślin.

Spektrometria w rolnictwie czyli techniki teledetekcyjne bazujące na analizie widma

Pliki do pobrania

Artykuł "Spektrometria w rolnictwie czyli techniki teledetekcyjne bazujące na analizie widma" N. Zalewska, Łukasiewicz - ILOT.

Projekt Fitoexport - ulotka informacyjna

Pliki do pobrania

Ulotka informacyjna o projekcie Fitoexport.
Zgłoś błąd