Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Środki Ochrony Roślin

Lp. Data i publikator Nazwa aktu prawnego

1

22 czerwca 2002 r.
(Dz. U. nr 99, poz. 896, ze zm.)
tekst ujednolicony, nieoficjalny

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych

22 czerwca 2002 r.
(Dz. U. nr 99, poz. 896)
tekst pierwotny

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych

5 maja 2005 r.
(Dz. U. nr 88 z, poz. 752)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych

2

17 października 2007 r.
(Dz. U. nr 207 z 2007 r., poz. 1502)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie pobierania próbek żywności w celu oznaczania poziomów pozostałości pestycydów

3

24 czerwca 2008 r.
(Dz. U. nr 122, poz. 789, ze zm.)

tekst ujednolicony, nieoficjalny

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie etykiet, paszportów roślin lub plomb urzędowych

24 czerwca 2008 r.
(Dz. U. nr 122 z 2008 r., poz. 789)

tekst pierwotny

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie etykiet, paszportów roślin lub plomb urzędowych

6 grudnia 2011 r.
(Dz. U. nr 272 z 2011 r., poz. 1611)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie etykiet, paszportów roślin lub plomb urzędowych

4

18 kwietnia 2013 r.
(Dz. U. z 2013 r., poz. 504)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprawie rozwiązań technicznych, jakie powinny być zastosowane podczas wykonywania zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego

5

18 kwietnia 2013 r.
(Dz. U. z 2013 r., poz. 505)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin

6

6 maja 2013 r.
(M.P. z 2013 r., poz. 536)

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie krajowego planu działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin

7

8 maja 2013 r.
(Dz. U. z 2013 r., poz. 554)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin

8

22 maja 2013 r.
(Dz. U. z 2013 r., poz. 625)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin

9

22 maja 2013 r.
(Dz. U. z 2013 r., poz. 659)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zastosowań małoobszarowych środka ochrony roślin

10

24 czerwca 2013 r.
(Dz. U. z 2013 r., poz. 760)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kwalifikacji osób prowadzących czynności kontrolne przestrzegania wymagań integrowanej produkcji roślin oraz wzoru certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowanej produkcji roślin

11

24 czerwca 2013 r.
(Dz. U. z 2013 r., poz. 788)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie dokumentowania działań związanych z integrowaną produkcją roślin

12

14 października 2013 r.
(Dz. U. z 2013 r., poz. 2113)

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

13

27 listopada 2013 r.
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1512)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie pobierania próbek środków ochrony roślin do badań laboratoryjnych
14

z dnia 30 maja 2019 r. 

(Dz.U. 2019 poz. 1088)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania próbek środków ochrony roślin do badań laboratoryjnych

15

27 listopada 2013 r.
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1549)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie pobierania próbek roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów do badań na obecność pozostałości środków ochrony roślin

16

7 czerwca 2016 r.
(Dz. U. z 2016 r., poz. 924)

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w sprawie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

17

5 maja 2016 r.
(Dz. U. z 2016 r., poz. 760)

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
18 31 marca 2014 r.
(Dz. U. z 2014 r., poz. 516)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin
19 24 września 2020 r.
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1770)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek opłat pobieranych za przeprowadzenie kontroli urzędowych oraz świadczenie usług przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz wojewódzkiego inspektora ochrony roślin
i nasiennictwa w zakresie środków ochrony roślin

 

Zgłoś błąd