Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Rozporządzenia nasiennictwo

Lp. Data i publikator Nazwa aktu prawnego
 

25 czerwca 2020 r. 

(Dz. U MRiRW 2110 r. poz. 24)

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu gatunków roślin, których odmiany podlegają rejestracji, oraz których materiał siewny może być wytwarzany, oceniany i kontrolowany
1

26 października 2017 r.

(Dz.U. MRiRW 2017 r., poz. 75)

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu gatunków roślin, których odmiany podlegają rejestracji, oraz których materiał siewny może być wytwarzany, oceniany i kontrolowany
2

10 sierpnia 2018 r.

(M.P. 2018 poz. 824)

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ośrodka szkoleniowego upoważnionego do prowadzenia szkoleń w zakresie oceny polowej materiału siewnego, pobierania prób materiału siewnego oraz oceny laboratoryjnej materiału siewnego
3

23 lutego 2015 r.

(M.P. 2015 poz. 257)

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ośrodka szkoleniowego upoważnionego do prowadzenia szkoleń w zakresie oceny polowej materiału siewnego, pobierania prób materiału siewnego oraz oceny laboratoryjnej materiału siewnego
4

3 lipca 2020 r. 

(Dz. U. 2020 poz. 1269)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rodzaju opakowań materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, sposobu ich zabezpieczania oraz szczegółowego sposobu etykietowania i plombowania
5

3 lipca 2020 r. 

(Dz. U. 2020 poz. 1244)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału szkółkarskiego
6

27 maja 2020 r. 

(Dz. U 2020 poz. 1000)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie listy gatunków roślin warzywnych i sadowniczych, dla których przeprowadza się badania WGO
7

25 maja 2020 r. 

(Dz. U 2020 poz. 980)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli, a także sposobu oznaczania partii materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli
8

19 maja 2020 r. 

(Dz.U 2020 poz. 978) termin wejścia w życie 1 stycznia 2021 r. 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń z zakresu oceny materiału siewnego, wymagań do wykonywania tej oceny oraz nadzoru i kontroli pracy podmiotów dokonujących tej oceny
9

27 maja 2020 r.

(Dz.U 2020 poz. 975)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin​
10

7 kwietnia 2020 r.

(Dz.U. 2020 poz. 675)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810
11

1 kwietnia 2020 r. 

(Dz. U. 2020 poz. 620)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego sposobu etykietowania, plombowania i pakowania materiału szkółkarskiego oraz sadzonek winorośli
12

31 maja 2019 r.

(Dz.U. 2019 poz. 1109)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie oceny tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego
13

3 czerwca 2019 r.

(Dz.U. 2019 poz. 1108)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin​
14

8 maja 2019 r.

(Dz.U. 2019 poz. 1047)

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810
15

25 lutego 2019 r.

(Dz.U. 2019 poz. 440)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji dotyczącej materiału siewnego oraz zakresu i terminów składania informacji dotyczących obrotu materiałem siewnym
16

25 stycznia 2019 r.

(Dz.U. 2019 poz. 359)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w sprawie szkoleń z zakresu oceny materiału siewnego, wymagań do wykonywania tej oceny oraz nadzoru i kontroli pracy podmiotów dokonujących tej oceny
17

30 marca 2018 r.

(Dz.U. 2018 poz. 781)

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810
18

30 listopada 2018 r.

(Dz.U. 2017 poz. 2378)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin​
19

4 grudnia 2017 r.

(Dz.U. 2017 poz. 2354)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprawie opłat związanych z oceną materiału siewnego
20

28 listopada 2017 r.

(Dz.U. 2017 poz.2246)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji dotyczącej materiału siewnego oraz zakresu i terminów składania informacji dotyczących obrotu materiałem siewnym
21

21 lipca 2017 r.

(Dz. U. 2019 poz. 1607)

tekst jednolity

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli, a także sposobu oznaczania partii materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli
22

16 maja 2017 r.

(Dz. U. 2017 poz. 1048)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie oceny tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego
23

16 maja 2017 r.

​(Dz. U 2017 poz. 1031)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju opakowań materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, sposobu ich zabezpieczania oraz szczegółowego sposobu etykietowania i plombowania​
24

15 maja 2017 r.

​(Dz.U. 2017 poz. 1003)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin​
25

7 kwietnia 2017 r.

(Dz.U. 2017 poz. 830)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810
26

31 marca 2017 r.

(Dz.U. 2017 poz. 757)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału szkółkarskiego​
27

2 lutego 2017 r.

(Dz.U. 2017 poz. 327)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie cech charakterystycznych odmiany roślin sadowniczych wpisywanej na sadowniczą listę B​
28

10 lutego 2017 r.

(Dz.U. 2017 poz. 281)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju opakowań materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, sposobu ich zabezpieczania oraz szczegółowego sposobu etykietowania i plombowania​
29

2 lutego 2017 r.

(Dz.U. 2018 poz. 2105)

tekst jednolity

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego sposobu etykietowania, plombowania i pakowania materiału szkółkarskiego oraz sadzonek winorośli ​
30

13 czerwca 2016 r.

(Dz.U. 2016 poz. 926)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin​
31

18 kwietnia 2016 r.

(Dz.U. 2016 poz. 582)

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810
32

15 grudnia 2015 r.

(Dz.U. 2015 poz.2169)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie opłat związanych z badaniem odmian i prowadzeniem rejestru odmian
33

5 maja 2015 r.

(Dz.U. 2015 poz. 688)

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810
34

20 listopada 2014 r.

(Dz.U. 2014 poz. 1795)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie metod pobierania i okresu przechowywania prób materiału siewnego, oceny tego materiału, wzoru protokołu pobierania prób materiału siewnego oraz sporządzania dokumentacji dotyczącej oceny tego materiału
35

5 listopada 2014 r.

(Dz. U. 2014 poz. 1651)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin

Sadzeniaki ziemniaka – wymagania obowiązujące od 2015 roku

(zestawienie tabelaryczne)

36

31 marca 2014 r.

(Dz. U. 2014 poz. 515)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zakresu informacji, które powinien zawierać opis odmiany.

37

24 marca 2014 r.

(Dz. U. 2014 poz. 458)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie terminów i zakresu składania sprawozdania o ilości wprowadzonego do obrotu materiału siewnego roślin warzywnych kategorii standard własnych odmian oraz wielkości prób wzorcowych z każdej partii tego materiału

38

21 marca 2014 r.

(Dz. U. 2014 poz. 441) 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin
39

17 lutego 2014 r.

(Dz. U. 2014 poz. 292)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i sposobu wprowadzania do obrotu materiału siewnego niespełniającego wymagań w zakresie wytwarzania i jakości

40

22 stycznia 2014 r.

(Dz. U. 2014 poz. 182)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji dotyczącej materiału siewnego oraz zakresu i terminów składania informacji dotyczących obrotu materiałem siewnym

41

27 listopada 2013 r.

(Dz. U. 2013 poz. 1574)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie terminów składania wniosku o wpis odmiany do krajowego rejestru
42

27 listopada 2013 r.

(Dz. U. 2019 poz. 1301)

tekst jednolity

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego

43

27 listopada 2013 r.

(Dz. U. 2013 poz. 1553)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w sprawie mieszanek materiału siewnego

44

25 października 2013 r.

(Dz. U. 2013 poz. 1311)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie terminów składania wniosków o wyrażenie zgody na wprowadzenie do obrotu materiału siewnego odmian regionalnych roślin rolniczych i odmian regionalnych roślin warzywnych
45

19 września 2013 r.

(Dz.U. 2013 poz. 1179)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie listy gatunków roślin warzywnych i sadowniczych, dla których przeprowadza się badania WGO

46

30 kwietnia 2013 r.

(Dz. U. 2013 poz. 539)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2013 r. (Dz. U. 2013 poz. 539) w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości mieszanek dla ochrony środowiska oraz wzoru świadectwa mieszanki dla ochrony środowiska

47

18 kwietnia 2013 r.

(Dz. U. 2013 poz. 517)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin
48

18 kwietnia 2013 r.

(Dz. U. 2013 poz. 513)

(tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 196)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rodzaju opakowań materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, sposobu ich zabezpieczania oraz szczegółowego sposobu etykietowania i plombowania

Tekst jednolity - obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 13 stycznia 2020 r. 

49

22 kwietnia 2013 r.

(Dz. U. 2013 poz. 506)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie jednostek odpowiedzialnych za genetyczne zasoby roślin

50

27 marca 2013 r.

(Dz. U. 2013 nr 0 poz. 457)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie terminów składania oraz wzoru wniosku o wydanie zgody na wprowadzenie do obrotu mieszanki dla ochrony środowiska 

51

2 stycznia 2013 r.

(Dz. U. 2014 r. poz. 1085)

tekst jednolity

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810

52

2 stycznia 2013 r.

(Dz. U. 2013 r. poz. 27) 

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego ziemniaka odmiany Amflora

53 Patrz Prawo/Rozporządzenia/Nadzór-fitosanitarny/Opłaty link  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie etykiet, paszportów roślin, plomb urzędowych i formularzy paszportów roślin
54

13 czerwca 2013 r.

(Dz. U. 2013 poz. 1213) 

tekst jednolity

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

55

7 maja 2009 r. 

(Dz. U. 2018 poz. 2335 ze zm.)

tekst ujednolicony

Ustawa o towarach paczkowanych 

56

20 lipca 2009 r.

 (Dz. U. 2009 nr 122, poz. 1010)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki  w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych 

57

1 marca 2004 r. 

(Dz.U. 2004 nr 60 poz. 568

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ilości materiału siewnego niezbędnej do przeprowadzenia badania odrębności, wyrównania i trwałości oraz terminów jego dostarczenia

 

Zgłoś błąd