Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Ogólne informacje

Poniżej przedstawiamy wykaz rozporządzeń mających zastosowanie w obszarze nadzoru fitosanitarnego. Dokładamy starań, aby prezentowane tutaj przepisy były aktualne, niemniej zachęcamy do poszukiwania aktualnych przepisów prawa na stronach Dziennika Ustaw (dziennikustaw.gov.pl/) lub stronach Sejmu (prawo.sejm.gov.pl/).

 

Proszę mieć również na uwadze, że niektóre przepisy unijne publikowane są w drodze rozporządzeń wykonawczych, które są stosowne wprost w państwach członkowskich UE, czyli nie muszą zostać przeniesione do prawa krajowego, aby były obowiązujące w danym państwie. Wybrane przepisy unijne w obszarze zdrowia roślin dostępne są tutaj: http://piorin.gov.pl/prawo/rozporzadzenia-unijne/

Rozporządzenie o organizmach kwarantannowych

 

Lp.

Data i publikator

Nazwa aktu prawnego

1

25 sierpnia 2015 r.

(Dz. U. z 2015 r., poz. 1227)
wersja scalona, nieoficjalna

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych
2 21 kwietnia 2016 r.
(Dz. U. z 2016 r., poz. 642)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych
3 22 grudnia 2017 r.
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2503)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych

Organizmy szkodliwe dla ziemniaka

 

Lp.

Data i publikator

Nazwa aktu prawnego

1

14 marca 2018 r.
(Dz. U. z 2018 r., poz. 692)

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus

2

5 sierpnia 2004 r.
(tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1782)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się grzyba Synchytrium endobioticum

3

13 października 2010 r.
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1288)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się mątwika ziemniaczanego (Globodera rostochiensis) i mątwika agresywnego (Globodera pallida)

4

2 kwietnia 2007 r.
(Dz. U. nr 65, poz. 436)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się bakterii Ralstonia solanacearum

Pozostałe organizmy szkodliwe

 

Lp.

Data i publikator

Nazwa aktu prawnego

1

30 maja 2014 r.
(Dz. U. z 2014 r., poz. 707)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej

2

23 luty 2004 r.
(Dz. U. nr 32, poz. 281)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się zwójki goździkóweczki i zwójki afrykaneczki

3

27 czerwca 2007 r.
(Dz. U. nr 124, poz. 861)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się tarcznika niszczyciela

4

30 kwietnia 2004 r.
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1220)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się Pepino mosaic virus

5

9 stycznia 2015 r.
(Dz. U. z 2015 r., poz. 106)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się organizmu Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

6

24 września 2007 r.
(Dz. U. z 2016 r., poz. 711)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

7

28 listopada 2007 r.
(Dz. U. nr 233, poz. 1715)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Gibberella circinata Nirenberg O'Donnell

8

29 grudnia 2008 r.
(Dz. U. z 2009 r. nr 9 poz. 49)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchylające rozporządzenie w sprawie organizmów szkodliwych oraz roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów pochodzących z Republiki Portugalskiej

9

9 października 2013 r.
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1304)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec)

10

18 grudnia 2012 r.
(Dz. U. z 2016 r., poz. 911)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Anoplophora chinensis (Forster)

11 15 września 2017 r.
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1852)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

12

24 grudnia 2012 r.
(Dz. U. z 2013 r., poz. 97, ze zm.)
tekst ujednolicony, nieoficjalny

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmów Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) i Epitrix tuberis (Gentner)

24 grudnia 2012 r.
(Dz. U. z 2013 r., poz. 97)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmów Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) i Epitrix tuberis (Gentner)
9 października 2015 r.
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1709)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmów Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) i Epitrix tuberis (Gentner)
22 luty 2017 r.
(Dz. U. z 2017 r., poz. 227)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmów Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) i Epitrix tuberis (Gentner)
13

15 października 2013 r.
(Dz. U. z 2013 r, poz. 1467)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto
14 9 sierpnia 2013 r.
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1046)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się ślimaków z rodzaju Pomacea (perry)
15 1 lipca 2016 r.
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1603, z późn. zm.)
tekst ujednolicony, nieoficjalny
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się organizmu Xylella fastidiosa
1 lipca 2016 r.
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1603)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się organizmu Xylella fastidiosa
7 listopada 2019 r.
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2346)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się organizmu Xylella fastidiosa
16 22 kwietnia 2020 r.
(Dz. U. z 2020 r., poz. 774)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa brunatnej wyboistości owoców pomidora (ToBRFV)

 

Dokumenty i oznakowania

 

Lp.

Data i publikator

Nazwa aktu prawnego

1

25 maja 2005 r.
(Dz. U. nr 99 poz. 830)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzorów świadectw fitosanitarnych dla roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów wyprowadzanych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państw trzecich

2

18 marca 2013 r.
(Dz. U. z 2013 r., poz. 636)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań, jakie powinno spełniać świadectwo fitosanitarne wydane przez właściwy organ państwa trzeciego

3

25 kwietnia 2016 r.
(Dz. U. z 2016 r. poz. 631, z późn. zm.)
wersja scalona, nieoficjalna
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobów oznakowania bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki

25 kwietnia 2016 r.
(Dz. U. z 2016 r. poz. 631)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobów oznakowania bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki

29 maja 2019 r.
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1050)
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobów oznakowania bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki

4

11 lipca 2005 r.
(Dz. U. nr 132 poz. 1118)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie roślin, które mogą być wprowadzane lub przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Wspólnoty zaopatrzone w dokumenty inne niż paszport roślin

5

13 maja 2008 r.
(Dz. U. nr 90 poz. 554)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie roślin, które mogą być wprowadzane lub przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Wspólnoty zaopatrzone w dokumenty inne niż paszport roślin

6

23 kwietnia 2004 r.
(Dz. U. nr 94 poz. 921)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzoru zawiadomienia o zakwestionowanych roślinach, produktach roślinnych lub przedmiotach, które nie spełniają wymagań określonych w ustawie o ochronie roślin

7

25 lipca 2008 r.
(Dz. U. nr 144 poz. 910)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów wyprowadzanych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do Federacji Rosyjskiej

8 5 grudnia 2014 r.
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1790)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, dla których paszporty roślin nie mogą być wydawane przez podmioty upoważnione do ich wydawania
9 30 grudnia 2014 r.
(Dz. U. z 2016 r., poz. 709)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnych wymagań dla paszportów roślin oraz sposobu ich wypełniania

Kontrola graniczna

 

Lp.

Data i publikator

Nazwa aktu prawnego

1

14 kwietnia 2004 r.
(Dz. U. nr 73 poz. 661)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków, jakie powinny spełniać miejsca, w których przeprowadza się graniczną kontrolę fitosanitarną

2

7 sierpnia 2014 r.
(Dz. U. z 2016 r., poz. 881)

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie wykazu punktów wwozu, przez które można wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty

3

14 listopada 2005 r.
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1280)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, których kontrola tożsamości lub zdrowotności może być przeprowadzona w miejscu zatwierdzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa

4

2 czerwca 2020 r.
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1063)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie granicznej kontroli fitosanitarnej drewna opakowaniowego przeprowadzanej w sposób wyrywkowy

5

7 grudnia 2007 r.
(Dz. U. nr 240 poz. 1757)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie dopuszczalnych ilości roślin i produktów roślinnych, które nie podlegają granicznej kontroli fitosanitarnej

6

16 czerwca 2014 r.
(Dz. U. z 2014 r., poz. 91)

w sprawie odstępstwa od obowiązku zaopatrywania w świadectwo fitosanitarne okorowanego, przetartego wzdłużnie drewna pozyskanego z roślin rodzajów Quercus L., Platanus L. oraz gatunku Acer saccharum Marsh., pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

7 28 lutego 2014 r.
(Dz. U. z 2014 r., poz. 250)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie odstępstwa od obowiązku zaopatrywania w świadectwo fitosanitarne drewna uzyskanego z roślin rodzaju Thuja L., pochodzącego z Kanady

8 16 czerwca 2014 r.
(Dz. U. z 2014 r., poz. 919)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie odstępstwa od obowiązku zaopatrywania w świadectwo fitosanitarne okorowanego, przetartego wzdłużnie drewna pozyskanego z roślin rodzajów Quercus L., Platanus L. oraz gatunku Acer saccharum Marsh., pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki
9 13 listopada 2014 r.
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1653)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zakazu wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roślin Mangifera L., Momordica L., Trichosanthes L., Solanum melongena L., Colocasia Schott pochodzących z Republiki Indii
10 4 maja 2016 r.
(Dz. U. z 2016 r., poz. 690)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zakazu wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roślin, innych niż nasiona, rodzajów Capsicum L., Lagenaria Ser., Luffa Mill., Momordica L. oraz Solanum L. innych niż Solanum lycopersicum L., pochodzących z Republiki Ghany
11 13 grudnia 2016 r.
(Dz. U. z 2017 r., poz. 3)

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu państw trzecich lub obszarów tych państw uznanych przez Komisję Europejską za wolne od określonych organizmów szkodliwych

12 8 listopada 2017 r.
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2127)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zakazu wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roślin, innych niż nasiona,rodzajów Capsicum L., Lagenaria Ser., Luffa Mill., Momordica L. oraz Solanum L. innych niż Solanum lycopersicum L., pochodzących z Republiki Ghany
13 9 czerwca 2004 r.
(Dz. U. nr 144, poz. 1583)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przemieszczanych na jej terytorium w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się Phytophthora ramorum
14 9 listopada 2017 r.
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2153)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przemieszczanych na jej terytorium w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się Phytophthora ramorum
15 17 września 2015 r.
(Dz. U. z 20-15 r., poz. 1576)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchylające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać rośliny rodzaju Brugmansia Pers. oraz gatunku Solanum jasminoides Paxton, wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczane przez jej terytorium, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się Potato spindle tuber viroid
16 3 września 2007 r.
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1860)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej skarlonych roślin z rodzaju Chamaecyparis Spach., Juniperus L. oraz Pinus L.
17 14 kwietnia 2004 r.
(Dz. U. z 2016 r. poz. 875)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań dla kwiatów ciętych z rodziny Orchidaceae pochodzących z Tajlandii
18 7 września 2012 r.
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1040)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie uchylenia zakazu wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ziemniaków pochodzących z Arabskiej Republiki Egiptu
19 7 września 2012 r.
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1049)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ziemniaków pochodzących z Arabskiej Republiki Egiptu
20 17 lutego 2014 r.
(Dz. U. z 2014 r., poz. 279)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej owoców roślin rodzajów Citrus L., Fortunella swingle, Poncirus raf. i ich mieszańców, pochodzących z Federacyjnej Republiki Brazylii
21 4 kwietnia 2016 r.
(Dz. U. z 2016 r., poz. 444)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać pochodzące z Republiki Południowej Afryki owoce roślin Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i hybryd tych rodzajów roślin, z wyjątkiem owoców gatunków Citrus aurantium L. i Citrus latifoilia Tanaka, w celu zapobieżenia rozprzestrzenieniu się organizmu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa
22 29 kwietnia 2020 r.
(Dz. U. z 2020 r., poz. 801)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie punktów kontroli granicznej, w których przeprowadza się kontrolę urzędową określonych roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów wprowadzanych z państw trzecich

Strefy chronione

 

Lp.

Data i publikator

Nazwa aktu prawnego

1

22 luty 2005 r.
(Dz. U. z 2016 r., poz. 693)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków, jakie powinny spełniać niektóre rośliny, produkty roślinne lub przedmioty przemieszczane przez strefę chronioną

2

22 luty 2005 r.
(Dz. U. nr 38, poz. 360)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przeprowadzania urzędowej kontroli roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów w celu ustanowienia i utrzymania strefy chronionej

Opłaty

 

Lp.

Data i publikator

Nazwa aktu prawnego

1

24 czerwca 2008 r.
(Dz. U. nr 122 poz. 789, ze zm.)
tekst ujednolicony, nieoficjalny

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie paszportów roślin i formularzy paszportów roślin

24 czerwca 2008 r.
(Dz. U. nr 122 poz. 789)
tekst pierwotny

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie paszportów roślin i formularzy paszportów roślin

6 grudnia 2011 r.
(Dz. U. nr 272 poz. 1611)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie paszportów roślin i formularzy paszportów roślin

31 grudnia 2014 r.
(Dz. U. z 2015 r., poz. 89)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie paszportów roślin i formularzy paszportów roślin

27 marca 2015 r.
(Dz. U. z 2015 r., poz. 482)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie paszportów roślin i formularzy paszportów roślin
3 listopada 2015 r.
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1944)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie paszportów roślin i formularzy paszportów roślin

2

29 sierpnia 2008 r.
(Dz. U. nr 169 poz. 1046)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek opłat za przeprowadzenie granicznej kontroli fitosanitarnej

Dotacje

 

Lp.

Data i publikator

Nazwa aktu prawnego

1

29 lipca 2015 r.
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1170, ze zm.)

tekst ujednolicony, nieoficjalny

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

2

29 lipca 2015 r.
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1170)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

3 20 września 2016 r.
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1614)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa
4 27 lipca 2017 r.
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1470)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa
5 23 kwietnia 2019 r.
(Dz. U. z 2019 r., poz. 901)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

Prace naukowo-badawcze

 

Lp.

Data i publikator

Nazwa aktu prawnego

1

28 czerwca 2004 r.
(Dz. U. nr 158 poz. 1660)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju w sprawie szczegółowych warunków organizacyjno-technicznych prowadzenia prac badawczych

2

8 lipca 2004 r.
(Dz. U. nr 164 poz. 1724)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli niektórych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, które stanowią szczególne zagrożenie dla środowiska

3

1 kwietnia 2004 r.
(Dz. U. nr 70 poz. 642)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju w sprawie wzoru dokumentu przewozowego

Pozostałe

 

Lp.

Data i publikator

Nazwa aktu prawnego

1

3 czerwca 2004 r.
(Dz. U. nr 142 poz. 1510)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju w sprawie organizacji Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz legitymacji służbowej pracowników tej Inspekcji

2

27 luty 2002 r.
(Dz. U. nr 39 poz. 357)

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie zezwoleń na przewożenie przez granicę państwa określonych roślin i zwierząt

3

12 lutego 2009 r.
(Dz. U. nr 34 poz. 270)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju w sprawie umundurowania pracowników Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz odznaki tej Inspekcji

 

Zgłoś błąd