Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Międzynarodowe Standardy dla Środków Fitosanitarnych (ISPM)

  1. Porozumienie w sprawie stosowania środków sanitarnych i fitosanitarnych
  2. Strona internetowa Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin: https://www.ippc.int/
  3. Standardy (ISPM) dostępne są na stronie Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin pod linkiem: https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/
Zgłoś błąd