14 Marca 2017

Zacieśniamy naszą współpracę z Indiami Drukuj

Polskie stoisko na...
Krajowa Akademia...
źródło:...
źródło:...

W dniach 6-9 marca 2017 roku odbyła się wizyta Pani Ewy Lech Podsekretarza Stanu w Nowym Delhi, w Indiach. Głównym celem wizyty były bezpośrednie rozmowy z przedstawicielami Kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa i Dobrostanu Rolników Republiki Indii na temat warunków eksportu polskich produktów rolno-spożywczych. Delegacji Ministerstwa towarzyszyli również przedstawiciele Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
 

Podczas wizyty odbyło się seminarium w Krajowej Akademii Nauk Rolniczych poświęcone relacjom dwustronnym w dziedzinie rolnictwa. Tematem przewodnim seminarium była polsko-indyjska współpraca, obejmująca między innymi obszar nasiennictwa i ochrony roślin. Strona indyjska zainteresowana była zasadami funkcjonowania organizacji ochrony roślin i nasiennictwa w Polsce w tym m.in. zasadami certyfikacji fitosanitarnej towarów roślinnych, przeznaczonych na eksport.

W seminarium wzięła udział liczna grupa indyjskich ekspertów i biznesmenów. Prezentacje obu przedstawicieli GIORiN spotkały się z dużym zainteresowaniem, czego dowodem były bardzo liczne pytania i dyskusja. 

Szczegółowa relacja z przebiegu wizyty została zamieszczona na stronie  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Wizyta w Indiach.


lista aktualności