28 Lutego 2019

Wykrycie szkodnika Opogona sacchari (mola bananowego) w roślinach Ficus giseng Drukuj

Objawy żerowania na...
Objawy żerowania na...
Objawy żerowania na...
Objawy żerowania na...
Opogona sacchari -...

W ostatnich dniach lutego 2019 r., inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach, wykryli szkodnika Opogona sacchari w roślinach doniczkowych Ficus giseng, oferowanych do sprzedaży w jednym z marketów budowlanych, zlokalizowanym w woj. śląskim. W wyniku przeprowadzonego przez Inspekcję postępowania wyjaśniającego ustalono, że porażone rośliny zostały sprowadzone do Polski pod koniec stycznia br., z jednego z państw Unii Europejskiej, niemniej rośliny te mogły być wcześniej zaimportowane do UE z państwa trzeciego. PIORiN wystąpiła do państwa UE, z którego dostarczono rośliny do Polski, o wyjaśnienie i ustalenie faktycznego miejsca i kraju ich pochodzenia.

Opogona sacchari (mól bananowy) charakteryzuje się niezwykłą szkodliwością oraz szerokim zakresem roślin żywicielskich i podlega obowiązkowi zwalczania we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Szkodnik ten atakuje wiele gatunków roślin, w tym między innymi, popularne w wielu domach, biurach i obiektach użyteczności publicznej, doniczkowe rośliny ozdobne: Ficus, Dracaena, Diffenbachia, Philodendron, Strelitzia, Yucca, Begonia, Cactaceae.

Mól bananowy to motyl o budowie typowej dla motyli nocnych, barwy żółtawobrązowej. W początkowym stadium żerowania szkodnika, często brak jest widocznych objawów jego występowania w roślinach. W późniejszym stadium, charakterystycznymi objawami żerowania są: otwory na powierzchni roślin,  kopczyki powstałe z wymieszanych ze sobą resztek pokarmu i odchodów żerujących gąsienic, więdnące i opadające liście roślin,  a także łamliwość całych roślin.

Głównymi drogami rozprzestrzeniania się szkodnika są porażone rośliny.  Szkodnik ten z łatwością może przenosić się z roślin porażonych na inne, zdrowe rośliny, znajdujące się w tym samym obiekcie, pomieszczeniu czy środku transportu. Dlatego też, w przypadku zaobserwowania szkodnika lub objawów jego żerowania, należy jak najszybciej odizolować „podejrzane” rośliny od pozostałych i  niezwłocznie poinformować o tym najbliższą jednostkę wojewódzkiego inspektoratu ochrony i nasiennictwa.


Adresy wszystkich jednostek PIORiN dostępne są tutaj.


lista aktualności