17 Listopada 2023

Wizyta studyjna gości z Ukrainy Drukuj

Spotkanie w Głównym Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Spotkanie w Głównym...
Prezentacja działalności PIORiN
Prezentacja...
Delegacja gości z Ukrainy
Delegacja gości z...
Wizyta w laboratorium GIORiN
Wizyta w...
Referencyjne Laboratorium Nasienne
Referencyjne...
Spotkanie w WIORin Poznań
Spotkanie w WIORiN...

 

W ramach przygotowań Ukrainy, dostosowujących jej prawodawstwo do standardów Unii Europejskiej, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa dzieli się swoimi doświadczeniami z przedstawicielami ukraińskiego ministerstwa rolnictwa. W interesie Polski leży, aby nasz wschodni sąsiad, uzyskując dostęp do rynku UE, spełniał obowiązujące w Unii wysokie wymagania oraz żeby zostały zachowane wszystkie zasady uczciwej konkurencji.

 

Jednym z elementów współpracy była wizyta w Polsce reprezentantów Ministerstwa Polityki Rolnej i Żywnościowej Ukrainy, poświęcona przede wszystkim obszarowi nasiennictwa. W Głównym Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa goście poznali strukturę i działalność Inspekcji, prześledzili polski i unijny system stanowienia prawa oraz zmiany z przepisach nasiennych wprowadzone od czasu przystąpienia do Unii Europejskiej.

 

Delegacja odwiedziła również Referencyjne Laboratorium Nasienne, gdzie poznała organizację i zasady działania laboratorium ISTA wraz z najważniejszymi wymaganiami akredytacyjnymi. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu przedstawił reguły oceny materiału siewnego, zgodne z system krajowym i OECD. Nie zabrakło również prezentacji poświęconej działalności kontrolnej w obrocie nasionami oraz w zakresie upraw GMO.

 

Z krajowym systemem rejestracji odmian goście zapoznali się w Centralnym Ośrodku Badania Roślin Uprawnych, którego pracownicy przybliżyli procedurę od zgłoszenia odmiany, poprzez badania, podjęcie decyzji i utrzymanie odmiany na Krajowej Liście aż do jej wygaśnięcia lub skreślenia.


lista aktualności
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Agnieszka Bajkowska
Data publikacji informacji: 17.11.2023 00:00
Data aktualizacji informacji: 17.11.2023 11:11
Sprawdź historię zmian