11 Października 2016

Wizyta delegacji chińskiej (AQSIQ) Drukuj

Do Polski przybyła delegacja ekspertów z Generalnej Administracji ds. Nadzoru Jakości, Inspekcji i Kwarantanny Chińskiej Republiki Ludowej (AQSIQ) w celu przeprowadzenia wspólnej kontroli z przedstawicielami PIORIN, obejmującej m. in działania monitoringowe, prowadzone w sadach oraz kontrole pakowalni i przechowalni, zarejestrowanych na eksport jabłek do Chin.
W dniu 11 października br. odbyło się spotkanie otwierające, pod przewodnictwem Pana Andrzeja Chodkowskiego, Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Polce oraz Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

W trakcie spotkania  przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazał informacje o organizacji systemu nadzoru fitosanitarnego i sanitarnego w Polsce. Ponadto przedstawiciele GIORiN poinformowali o wdrożonych działaniach  w zakresie spełnienia  chińskich wymagań fitosanitarnych, zarówno pod kątem kontroli występowania organizmów szkodliwych, jak również ich zwalczania. Wizyta potrwa do 16 października br. Kontrole zostaną przeprowadzone na terenie trzech województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego i mazowieckiego.


lista aktualności