16 Listopada 2023

Wiedza przynosi zyski Drukuj

 

„Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski” – Benjamin Franklin

 

Nie od dziś wiadomo, że wiedza i stałe dokształcanie są niezbędne z życiu, w tym również w pracy zawodowej. Dlatego kadra kierownicza Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa dba o stałe podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników oraz wymianę doświadczeń. Co pewien czas organizowane są spotkania, mające na celu dyskusję nad aktualnymi zagadnieniami i rozwiązywanie bieżących problemów.

 

Ostatnie z takich spotkań było okazją do rozmów i uzgodnień w zakresie badań laboratoryjnych, planowania unowocześniania zaplecza sprzętowego do ich przeprowadzania oraz niezbędnej sprawozdawczości. Istotnym tematem były akredytacje poszczególnych placówek laboratoryjnych, pod nadzorem Polskiego Centrum Akredytacji, które pozwolą im na przeprowadzanie analiz najnowocześniejszymi technikami badawczymi. Dotychczasowe doświadczenia akredytacyjne oraz wyniki badań biegłości prowadzonych przez unijne laboratoria referencyjne, pokazały wysoki poziom laboratoriów PIORiN.

 

Wśród tematów poruszanych podczas spotkania nie zabrakło również niezbędnych do codziennego funkcjonowania spraw związanych z administrowaniem lokalami i zarządzania zespołem. Ze względu na rozproszenie bazy laboratoryjnej po całej Polsce spotkania stacjonarne są wyjątkowo cenne i umożliwiają przedyskutowanie istotnych kwestii podczas części formalnej, jak również w rozmowach kuluarowych.


lista aktualności
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Agnieszka Bajkowska
Data publikacji informacji: 16.11.2023 00:00
Data aktualizacji informacji: 16.11.2023 13:57
Sprawdź historię zmian