22 Marca 2024

Warto uczestniczyć w systemie IP Drukuj

Jeszcze można zgłaszać się do podmiotów certyfikujących IP. Jednak należy pamiętać, że takiego zgłoszenia należy dokonać na co najmniej 30 dni przez siewem lub sadzeniem roślin. Wykaz podmiotów wykonujących działalność w zakresie certyfikacji integrowanej produkcji roślin dostępny jest tutaj >>

 

Od 2023 r. uzyskanie certyfikatu IP umożliwia również otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 wprowadziła możliwość uzyskania przez rolników płatności do integrowanej produkcji roślin.

 

Wprowadzenie finansowego wsparcia do systemu IP spowodowało znaczne zwiększenie zainteresowania producentów rolnych uzyskaniem certyfikatu integrowanej produkcji roślin.

Płatności w ramach ekoschematu do integrowanej produkcji roślin są przyznawane m. in., gdy rolnik prowadzi uprawy zgodnie z metodykami integrowanej produkcji roślin, które zostały udostępnione na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (http://piorin.gov.pl/publikacje/metodyki-ip/). 

 

Na stronie PIORiN dostępne są metodyki dla 43 upraw. Jednocześnie planowane jest systematyczne rozszerzanie systemu IP o nowe gatunki roślin.

 

Aktualnie notyfikowane w Komisji Europejskiej są metodyki IP dla nowych upraw tj. jęczmień jary i ozimy, żyto, kukurydza cukrowa, fasola szparagowa i na suche ziarno, słonecznik, winogrona w uprawie polowej. Po zakończonym procesie notyfikacji zostaną one niezwłocznie zatwierdzone przez Głównego Inspektora oraz opublikowane.

 

Każdy producent rolny może ze strony Inspekcji pobrać nieodpłatną metodykę IP i prowadzić zgodnie z nią produkcję roślin.

 

Jednocześnie informujemy, że dla producentów rolnych, którzy zgłosili się do podmiotów certyfikujących w IP i ubiegają się o certyfikat integrowanej produkcji roślin jedynym oficjalnym wyznacznikiem wymagań integrowanej produkcji są obowiązujące przepisy prawne oraz metodyki opublikowane na stronie internetowej Inspekcji.

 

Szczegółowe oraz wiarygodne informacje dotyczące warunków zgłoszenia do systemu IP oraz wymagań w zakresie certyfikacji IP można uzyskać kontaktując się z podmiotami certyfikującymi lub jednostkami PIORiN. Do informacji i opinii pojawiających się w różnych mediach należy podchodzić z dystansem i w przypadku najmniejszych wątpliwości, weryfikować je w wiarygodnych źródłach.


lista aktualności
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Grzegorz Gorzała
Data publikacji informacji: 22.03.2024 00:00
Data aktualizacji informacji: 22.03.2024 14:42
Sprawdź historię zmian