31 Marca 2023

Spotkanie z eksporterami zbóż Drukuj

 

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Andrzej Chodkowski oraz Zastępca Głównego Inspektora Tadeusz Łączyński uczestniczyli w rozmowach wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka z przedstawicielami eksporterów zbóż.

 

Szef Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa odniósł się do zgłaszanego przez eksporterów problemu dotyczącego świadectw fitosanitarnych.

Główny Inspektor zapewnił o usprawnieniu badań fitosanitarnych oraz zaprosił eksporterów do udziału w pracach wspólnego zespołu ekspertów. Podczas spotkania, które odbędzie się w najbliższym możliwym czasie, zostaną omówione wszystkie szczegóły techniczne dotyczące świadectw fitosanitarnych.

 

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk poinformował przedstawicieli eksporterów, że problemy logistyczne, związane z eksportem zboża z polskich portów zostaną rozwiązane, gdyż transport zbóż będzie traktowany priorytetowo. Równocześnie szef resortu rolnictwa przekazał informację, że służby dyplomatyczne potwierdziły zainteresowanie zbożem wśród państw pozaunijnych, w tym także w ramach pomocy humanitarnej dla krajów afrykańskich.


Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Agnieszka Bajkowska
Data publikacji informacji: 31.03.2023 00:00
Data aktualizacji informacji: 31.03.2023 10:17
Sprawdź historię zmian