17 Marca 2023

Spotkanie Kierownictwa GIORiN ze związkami zawodowymi Drukuj

15 marca w siedzibie Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa gościli przedstawiciele Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa RP oraz NSZZ „Solidarność”. Spotkanie miało na celu omówienie najważniejszych w bieżącym roku zagadnień, dotyczących pracowników Inspekcji i organów PIORiN jako pracodawców.

Kierownictwo GIORiN podziękowało przedstawicielom związków zawodowych za współpracę i wspólny wysiłek włożony w budowanie pozytywnych relacji interpersonalnych sprzyjających rozwojowi Inspekcji. Również przedstawiciele związków zawodowych podziękowali za dotychczasową współpracę i wyrazili uznanie za działania podejmowane na rzecz poprawy warunków pracy i wzrostu wynagrodzeń pracowników Inspekcji.

W trakcie spotkania omówiono zagadnienia związane z wynagrodzeniami w PIORiN, w tym również związane z nowymi zadaniami w zakresie nadzoru nad nawozami. Przedyskutowano bieżące spawy pracownicze, dotyczące różnych aspektów działalności Inspekcji.

Spotkanie przebiegło w przyjaznej atmosferze i doprowadziło do konstruktywnych ustaleń, ułatwiających dalszą współpracę. Uzgodniono, że jesienią zostanie zorganizowane kolejne spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych, podczas którego będą omawiane m.in. propozycje do planów pracy na 2024 rok.


lista aktualności
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Agnieszka Bajkowska
Data publikacji informacji: 17.03.2023 00:00
Data aktualizacji informacji: 17.03.2023 09:02
Sprawdź historię zmian