19 Lipca 2018

Rozmowy nt. granicznej kontroli fitosanitarnej w Porcie Lotniczym Warszawa–Okęcie Drukuj

W dniu 13 lipca 2018 r., z inicjatywy Pana Andrzeja Chodkowskiego Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, zostało zorganizowane spotkanie z Funkcjonariuszami Izby Administracji Skarbowej w Warszawie i Inspektorami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie, w tym Oddziału Granicznego Warszawa – Okęcie.  Celem spotkania było omówienie zagadnień dotyczących granicznej kontroli fitosanitarnej, wykonywanej w Porcie Lotniczym Warszawa – Okęcie w ruchu towarowym, pasażerskim oraz w odniesieniu do przesyłek pocztowych i kurierskich.


W trakcie spotkania poruszono następujące zagadnienia:

  1. Najważniejsze zmiany w  granicznej kontroli fitosanitarnej towarów roślinnych, związane ze stosowaniem od końca 2019 r. nowego prawa unijnego w zakresie zdrowia roślin (Rozporządzenie (UE) r 2016/2031) oraz urzędowych kontroli (Rozporządzenie (UE) nr 2017/625;
  2. Bieżąca kontrola fitosanitarna przesyłek pocztowych i kurierskich, bagażu w ruchu pasażerskim oraz drewnianego materiału opakowaniowego (DMO), towarzyszącego przesyłkom różnych towarów, wprowadzanych na obszar UE poprzez przejście graniczne Warszawa-Okęcie.

 

Wskazano na potrzebę przeprowadzenia szkoleń dla Funkcjonariuszy Celno–Skarbowych przed wejściem w życie nowych regulacji prawnych w zakresie zdrowia roślin i urzędowych kontroli, nie tylko na przejściu Warszawa-Okęcie, ale we wszystkich przejściach granicznych, wyznaczonych jako punkty wwozu dla towarów roślinnych.


Pan Andrzej Chodkowski - Główny Inspektor, poruszył kwestię kontroli fitosanitarnych w ruchu pasażerskim oraz przesyłek pocztowych i kurierskich. Uznano, że kluczowym elementem jest bliska współpraca Funkcjonariuszy Celno–Skarbowych i inspektorów PIORiN. Dotychczasowe działania w tym zakresie (ocena ryzyka i typowanie do kontroli) będą przeanalizowane, również w odniesieniu do przesyłek pocztowych i kurierskich w związku z dynamicznym rozwojem tzw. e-handlu. Podkreślono także konieczność szerszego informowania podróżnych o zasadach przywozu roślin z zagranicy (przykładowo informacje umieszczone na stronie PIORiN w związku z sezonem wakacyjnym)


lista aktualności