11 Sierpnia 2023

Przemieszczanie ziemniaków do innych PCz UE Drukuj

Liczba wydanych paszportów roślin dla bulw ziemniaków innych niż przeznaczone do sadzenia w rozbiciu na państwa UE (od 1
Liczba wydanych...
Wysyłki ziemniaków „towarowych” z Polski w okresie od 15 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.
Wysyłki ziemniaków...

Bulwy ziemniaka mogą przenosić wiele agrofagów kwarantannowych, podlegających obowiązkowi zwalczania z mocy przepisów Unii Europejskiej. Jednym z takich agrofagów jest bakteria Clavibacter sepedonicus (sprawca bakteriozy pierścieniowej ziemniaka), która stwierdzana jest w Polsce. Z tego powodu, ziemniaki wyprodukowane w Polsce i przeznaczone do innych państw członkowskich Unii Europejskiej, podlegają pewnym wymaganiom:

 

  1. do 14 lipca 2022 r. przesyłka ziemniaków musiała być zaopatrzona w zaświadczenie potwierdzające, że jest wolna od ww. bakterii; zaświadczenie było wydawane po potwierdzeniu spełnienia wymogów, które były określone w rozporządzeniu MRiRW;
  2. od dnia 15 lipca 2022 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2022/1194 ustanawiające środki w celu zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się Clavibacter sepedonicus. Uwzględniając przepisy tego rozporządzenia:
  1. przemieszczanie sadzeniaków ziemniaka nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi wymogami w stosunku do warunków swobodnego przemieszania w obrębie Unii, opakowania sadzeniaków ziemniaka zaopatrzone w paszport roślin połączony z etykietą urzędową,
  2. w przypadku pozostałych ziemniaków (konsumpcyjnych, przemysłowych, tzw. „towarowych”) zaświadczenie zostało zastąpione paszportem rośliny,
  3. warunkiem wydania paszportu jest wynik badania potwierdzający, że przemieszczane ziemniaki są wolne od bakterii Clavibacter sepedonicus lub potwierdzenie, że ziemniaki pochodzą z miejsca produkcji zarejestrowanego i nadzorowanego przez właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa oraz oficjalnie uznanego za wolne od bakterii Clavibacter sepedonicus.

 

Od dnia 15 lipca 2022 r. do dnia 30 czerwca 2023 r., przemieszczono z Polski do innych państw UE 12 088 ton ziemniaków „towarowych”, dla których wystawiono łącznie 64 543  paszporty roślin (tabela)

 

Wysyłka ziemniaków „towarowych” do innych państw Unii Europejskiej realizowana była z terenu 13 województw. Najwięcej paszportów roślin wystawiono w WIORIN z województw: łódzkiego – 29 212 szt., wielkopolskiego – 14 794 szt. i kujawsko-pomorskiego – 10 134 szt. Natomiast jeśli chodzi o tonaż, najwięcej ziemniaków zostało wysłanych z województw: dolnośląskiego – 2 972 t, łódzkiego – 2472 t, lubuskiego – 2144 t i podlaskiego 2055 t.

 

Krajami, gdzie skierowano największą ilość ziemniaków „towarowych” były: Bułgaria - 3889 t, Rumunia – 3664 t oraz Republika Czeska – 2157 t.

 

W tabeli przedstawiono wysyłki ziemniaków „towarowych” z Polski w okresie od 15 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. do innych państwa UE w tonach.


lista aktualności
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Michał Lipiński
Data publikacji informacji: 11.08.2023 00:00
Data aktualizacji informacji: 11.08.2023 09:38
Sprawdź historię zmian