22 Sierpnia 2023

Podsumowanie oceny polowej materiału szkółkarskiego w 2022 roku Drukuj

Wykres 1. Powierzchnia elitarnych i kwalifikowanych upraw szkółkarskich (ha i liczba gospodarstw) w latach 2013 – 2022
Wykres 1....
Wykres 2. Liczba sadzonek krzewów jagodowych wytworzonych w kategorii CAC w latach 2013-2022
Wykres 2. Liczba...
Sad zraźnikowy przed cięciem
Sad zraźnikowy...
Sad zraźnikowy po cięciu
Sad zraźnikowy po...

Ocena polowa materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych to proces, który zapewnia, że materiał taki spełnia wymagania jakościowe i zdrowotne, a tym samym jest gwarancją sukcesu w produkcji sadowniczej. Przypadająca na koniec lata i początek jesieni ocena polowa prowadzona jest przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. W przypadku materiału szkółkarskiego kategorii CAC oceny dokonuje sam dostawca pod nadzorem Inspekcji. Zanim jednak pozyskamy dane z oceny z bieżącego roku, przyjrzyjmy się wynikom ubiegłorocznym.

 

PIORIN w 2022 r. wykonała ocenę 649,2 ha upraw kwalifikowanego i elitarnego materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych. W porównaniu z rokiem 2021 r. kiedy oceniono 684,39 ha, nastąpił spadek ocenianej powierzchni o 5,3%. Urzędową ocenę w roku 2022 przeprowadzono w 235 gospodarstwach szkółkarskich. W roku 2021 kwalifikacją były objęte 271 gospodarstwa. W ciągu ostatnich lat w tym sektorze produkcji materiału szkółkarskiego występuje tendencja spadkowa wielkości upraw oraz ilości gospodarstw (wykres 1). Do przodujących województw w produkcji kwalifikowanego materiału szkółkarskiego należą lubelskie, mazowieckie oraz łódzkie.

 

Produkcja materiału szkółkarskiego w 2022 była prowadzona w 1 061 gospodarstwach:
33 gospodarstw – wyłącznie materiał szkółkarski kwalifikowany; 822 gospodarstw – wyłącznie materiał w kategorii CAC.

 

Największą powierzchnię wśród ocenianych rodzajów materiału szkółkarskiego zajmują szkółki drzewek owocowych – 280,82 ha (43% całej kwalifikowanej powierzchni upraw szkółkarskich). Plantacje podkładek wegetatywnych zajmują 126,47 ha (19,5%), a plantacje sadzonek truskawek 108,51 ha (16,7%).

 

W roku 2022 produkcja drzewek kwalifikowanych wynosiła nieco ponad 9,6 mln sztuk, co w porównaniu do 2021 r. stanowi spadek o 4%.

 

Produkcja kwalifikowanych krzewów jagodowych w roku 2022 wyniosła ponad 8,2 mln sztuk – w porównaniu z rokiem 2021 produkcja krzewów wzrosła aż o 28%.

 

Kwalifikowane sadzonki truskawek w roku 2022 wyprodukowano w liczbie ok. 67 mln sztuk – w porównaniu z rokiem 2021 odnotowany wzrost wynosi 3%.

 

Biorąc pod uwagę produkcję materiału szkółkarskiego CAC drzewek owocowych w 2022 r., która była zlokalizowana na powierzchni 692 ha i wynosiła ok. 28,6 mln sztuk drzewek. W porównaniu z rokiem 2021 odnotowano wzrost o 30%.

 

Najwięcej materiału CAC wyprodukowano w województwach: podkarpackim, lubelskim i mazowieckim.

 

Jeżeli przyjrzymy się produkcji krzewów jagodowych CAC w roku 2022, to wynosiła ona ok. 49 mln sztuk i była wyższa o 16,4% w porównaniu z rokiem 2021. Dynamika wzrostu została przedstawiona na wykresie 2.

 

Sadzonki truskawek CAC w roku 2022 zostały wyprodukowane w liczbie blisko 209,1 mln sztuk, co w porównaniu z rokiem 2021 jest na zbliżonym poziomie.

 

Podsumowując, w skali całego kraju w 2022 roku produkcja materiału szkółkarskiego w kategorii CAC znacznie przewyższała liczbę wyprodukowanego materiału kwalifikowanego.


lista aktualności
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Bożena Gajewska
Data publikacji informacji: 22.08.2023 00:00
Data aktualizacji informacji: 22.08.2023 12:30
Sprawdź historię zmian