20 Stycznia 2023

Plany działania i rozwoju Inspekcji Drukuj

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Andrzej Chodkowski rozpoczynający naradę
Główny Inspektor...
Kierownictwo GIORiN
Kierownictwo GIORiN
Dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW Nina Dobrzyńska
Dyrektor...
Omówienie zastosowania bezzałogowych statków powietrznych w zadaniach PIORiN
Omówienie...
Uczestnicy spotkania
Uczestnicy...

Pierwsze w tym roku spotkanie Kierownictwa Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa z Wojewódzkimi Inspektorami zorganizowano w dniach 18-19 stycznia na terenie województwa łódzkiego.

 

Rozpoczynający naradę Główny Inspektor Andrzej Chodkowski, po raz kolejny przypomniał zgromadzonym, że dzięki zgodzie i współpracy wszystkich jednostek, PIORiN może osiągnąć każdy cel. Mówił również jak istotne jest zaangażowanie pracowników Inspekcji, które umożliwia nie tylko jak najlepsze wykonywanie codziennej pracy, ale również daje impuls do rozwoju i unowocześniania PIORiN.

 

Uczestnicząca w naradzie Dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW Nina Dobrzyńska podkreśliła rolę Inspekcji w zapewnieniu skutecznego nadzoru nad jakością nawozów, obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin, a także certyfikacją roślin i produktów roślinnych w handlu międzynarodowym. Wyraziła zainteresowanie wdrażaniem, na coraz szerszą skalę, bezzałogowych statków powietrznych przy wykonywaniu przez PIORiN oceny polowej plantacji nasiennych i oceny zdrowotności.

 

Główny Inspektor przedstawił założenia dotyczące planów PIORiN na 2023 rok, uwzględniające aktualną sytuację ochrony roślin i nasiennictwa w Polsce, Unii Europejskiej i na całym świecie. Następnie szefowie poszczególnych jednostek merytorycznych zaprezentowali wytyczne w podlegającym im zakresie. Wspomnieli o najistotniejszych zadaniach na ten rok i nowych obowiązkach wynikających ze zmian przepisów.

 

Wojewódzcy Inspektorzy zaprezentowali korzystne rozwiązania wdrożone w ich regionach, na których mogą wzorować się pozostałe WIORiN-y. Zasygnalizowano także trudne sytuacje, które towarzyszą realizacji zadań Inspekcji, wskazując równocześnie podjęte rozwiązania oraz środki zaradcze na przyszłość. Wymiana doświadczeń w bezpośredniej dyskusji w gronie Kierownictwa GIORiN i Wojewódzkich Inspektorów ułatwia rozwiązywanie przyszłych problemów, jak również pozwala na wypracowanie ujednoliconych procedur.

 

Podczas cyklicznego spotkania nie zabrakło okazji do wystąpienia przedstawicieli Związków Zawodowych oraz podsumowania zgłoszonych wcześniej wniosków uczestników, zebranych przez Zastępcę Głównego Inspektora Tadeusza Łączyńskiego.


Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Agnieszka Bajkowska
Data publikacji informacji: 20.01.2023 00:00
Data aktualizacji informacji: 20.01.2023 09:47
Sprawdź historię zmian