13 Lutego 2024

PIORiN w służbie na rzecz rolników Drukuj

Kierownictwo GIORiN
Kierownictwo GIORiN

 

Tradycyjnie na początku roku zorganizowano spotkanie Kierownictwa Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa z Wojewódzkimi Inspektorami.

 

Rozpoczynając spotkanie Główny Inspektor Andrzej Chodkowski podkreślił, że siłą Inspekcji jest bezstronna i profesjonalna służba na rzecz rolników. Kierownictwo GIORiN z troską podeszło do odpowiedniego zaplecza technologicznego, jak również zapewniania doświadczonej kadry do realizacji powierzonych Inspekcji zadań. Dodatkowym czynnikiem jest budżet PIORiN, który powinien umożliwiać wdrażanie nowych technologii oraz pozyskiwanie wykwalifikowanych specjalistów.

 

Główny Inspektor przedstawił plany działania PIORiN na 2024 rok, uwzględniające uwarunkowania zewnętrzne i wytyczył główne kierunki w zakresie nadzoru nad zdrowiem roślin, dotyczące środków ochrony roślin i nawozów oraz w dziedzinie nasiennictwa i badań laboratoryjnych. Następnie przedstawiciele poszczególnych jednostek merytorycznych zaprezentowali wytyczne w podlegającym im zakresie. Wspomnieli o najistotniejszych zadaniach na ten rok i najnowszych zmianach przepisów.

 

Z uwagi na aktualną sytuację na międzynarodowym rynku produktów rolno-spożywczych, zalecono zwiększenie liczby prób pobieranych do badań laboratoryjnych przez Oddziały Graniczne w ramach granicznej kontroli fitosanitarnej przesyłek wprowadzanych do Unii Europejskiej. Główny Inspektor podkreślił, aby wykorzystywać wiedzę i doświadczenie inspektorów w tych oddziałach, dbając jednocześnie o zapewnienie im właściwego zaplecza do wykonywania obowiązków. Do dyspozycji przy badaniach pobranych próbek pozostaje również sieć laboratoriów, w których prace mają być prowadzone z jak największą dokładnością, w trosce o jakość wpływających do Polski towarów.

Podczas cyklicznego spotkania nie zabrakło okazji do poruszenia przez przedstawicieli związków zawodowych istotnych spraw pracowniczych. Ponadto podsumowano zgłoszone wcześniej wnioski uczestników, zebrane przez Zastępcę Głównego Inspektora Tadeusza Łączyńskiego.

 

Na zakończenie spotkania Kierownictwo GIORiN podziękowało WIORiN w Poznaniu za zorganizowanie i przygotowanie narady, a wszystkim jej uczestnikom narady za aktywny udział. Zachęcono również Wojewódzkie Inspektoraty do bieżącej współpracy i wymiany informacji pomiędzy województwami oraz do wzajemnego informowania się  o stwierdzonych nieprawidłowościach i zaobserwowanych nowych sytuacjach.

 


lista aktualności
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Agnieszka Bajkowska
Data publikacji informacji: 13.02.2024 00:00
Data aktualizacji informacji: 13.02.2024 13:22
Sprawdź historię zmian