01 Stycznia 2023

PIORiN rozpoczyna wydawanie elektronicznych świadectw fitosanitarnych Drukuj

Świadectwa fitosanitarne towarzyszące roślinom i produktom roślinnym eksportowanym z Polski do tzw. państw trzecich (państw spoza Unii Europejskiej), obok tradycyjnej papierowej formy, teraz mogą być wydawane także w wersji elektronicznej.

 

Obecnie państwami, które akceptują elektroniczne świadectwa fitosanitarne wydawane przez państwa członkowskie UE (w tym Polskę) są USA, Argentyna, Gwatemala, Jamajka, Kolumbia, Kostaryka, Chile, Maroko, Meksyk i Republika Południowej Afryki. Państwa, które przygotowują się do wdrożenia takiej możliwości to Australia, Uzbekistan, Republika Korei i Zjednoczone Królestwo (Wielka Brytania).

 

Elektroniczne świadectwa fitosanitarne mogą być wydawane w Polsce tylko za pomocą unijnego systemu informatycznego TRACES-NT (TRACES New Technology). Podmiot wnioskujący o wydanie świadectwa fitosanitarnego w formie elektronicznej generowanego w systemie TRACES musi samodzielnie założyć konto logowania aby uzyskać dostęp do systemu TRACES NT. Można tego dokonać, bez konieczności pobierania i instalowania dodatkowego oprogramowania, bezpośrednio na stronie internetowej TRACES. Pod wskazanym adresem znajduje się strona powitalna TRACES-NT, a następnie należy kliknąć „Zarejestruj się w TRACES” (Sign up for TRACES). Szczegółowe informacje dotyczące zakładania i obsługi konta (dotyczące składania wniosków o wydanie świadectwa fitosanitarnego) w systemie TRACES NT znajdują się w Podręczniku obsługi modułu fitosanitarnych świadectw eksportowych (FITO na export) oraz na naszej stronie w zakładce TRACES. Ponadto w każdym Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Działach Nadzoru Fitosanitarnego zostali wyznaczeni koordynatorzy (helpdesk), z którymi należy się kontaktować w przypadku problemów z logowaniem.


lista aktualności
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Marcin Gajewski
Data publikacji informacji: 01.01.2023 00:00
Data aktualizacji informacji: 01.01.2023 19:45
Sprawdź historię zmian